UDI tror også at hun vil bli ivaretatt i hjemlandet, selv med lite familie der.

Utrygge forhold i Burundi og frykten for sin psykiske helse, særlig ved å ikke bo med moren sin, er grunnlaget for Raissa Gasages søknad om asyl og oppholdstillatelse. Den første søknaden om asyl og oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, ble avslått i mars 2007. På spørsmål om begrunnelsen av avslagene, henviste Utlendingsnemnda (UNE) til vedtakspapirene.

— Ikke flyktning

UDI skriver blant annet i vedtaket at Gasage ikke fyller vilkårene for å kunne anses som flyktning.

UDI skriver videre at kvinners situasjon generelt i Burundi ikke anses for å være av en slik karakter at kjønn alene danner grunnlag for asyl. Direktoratet mener Gasaga heller ikke vil være særskilt utsatt for overgrep i hjemlandet. UDI skriver videre at det ikke er forhold i saken som tilsier at søkeren trenger frykte forfølgelse ved retur til hjemlandet.

«Direktoratet har bemerket seg at søkeren ikke har mye familie i Burundi, men søkerens forhold i Burundi før avreise viser at søkeren ble ivaretatt i hjemlandet.», står det i første vedtak.

Bedre forhold

Direktoratet viser videre til at den generelle sikkerhetssituasjonen i Burundi er forbedret.

Oppholds- og arbeidstillatelse kan gis dersom sterke menneskelige hensyn taler for det, eller når utlendingen har særlig tilknytning til landet. UDI mener det ikke finnes grunnlag for dette i denne saken.

I juni i år fikk 21-åringen avslag fra UNE på omgjøring av UDIs vedtak. I oktober fikk hun sitt andre avslag.