UDI mener de har avdekket 382 proformaekteskap siden 2010. Det inkluderer ekteskapet mellom Marit Karin Hammatti Langhelle og El Hassan Hammatti.

— Vi mener at dette ekteskapet baserer seg på søkerens ønske om opphold i Norge. Derfor anser vi det som mer sannsynlig at det er et proformaekteskap enn at det ikke er det, sier Snorre Sæther, områdeansvarlig for familieinnvandringssaker i UDI.

Et «atypisk» forhold

UDI har lagt til grunn at det er 25 år mellom Hammatti og Langhelle, og at ekteskap mellom en eldre kvinne og en ung mann er «atypisk» i forhold til religiøse, kulturelle og sosiale normer i Nord-Afrika.

— Det er relativt stor skilsmisserate i denne type ekteskap, og skilsmissen inntreffer gjerne etter at søker har oppnådd permanent opphold i Norge. Det er ikke vår erfaring når det gjelder ekteskap mellom norske menn og sørøstasiatiske kvinner, sier Sæthre.

Han mener det er to hovedårsaker til at det øyensynlig er enklere for utenlandske kvinner å bli gjenforent med en norsk partner enn for utenlandske menn.

— De fleste avslagene våre er avslått på grunn av underholdskravet, det vil si at kvinnen ikke tjener nok til å forsørge familiemedlemmer som kommer til Norge, sier Sæther.

Også flere utenlandske menn enn kvinner får avslag fordi UDI mener ekteskapet er basert på proforma.

— Mange av søkerne kommer land hvor Norge mottar asylsøkere fra. Det kan se ut til at det er flere menn enn kvinner fra disse landene som forsøker å skaffe seg selv og sin familie et fotfeste i Norge gjennom et proformaekteskap, sier Sæther.

Lurt å klage

— Men er det ikke diskriminerende å fatte en beslutning basert på statistikk og sosiale normer?

— Dette er momenter som spiller inn, men slikt vil aldri være utslagsgivende. Vi har gått konkret til verks, og undersøkt alle aspekter ved denne saken nøye, svarer Sæthre.

Han sier UDIs saksbehandlere mener ekteparet har uttalt seg forskjellig i intervjuene de har vært gjennom.

— For eksempel har de har ulik forklaring på når de møtte hverandre og de husket ikke navnet på hverandres familiemedlemmer. Der den ene forklarte at de feiret bryllupet samme dag, sa den andre at dette ikke ble feiret, sier Sæthre.

Informasjonssjef Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda (UNE) kan ikke uttale seg om en sak som ennå er til behandling, men sier ekteparet vil få en helt ny og uavhengig gjennomgang av sin sak.

— I noen tilfeller omgjør vi UDIs vedtak basert på en annen skjønnsvurdering. I andre tilfeller kan det ha kommet nye momenter eller ny dokumentasjon som taler i klagerens favør, sier Lyster.