INGVILD RUGLANDKRISTER HOAAS

I en rapport fra Bergen kommune om hvordan tsunamikatastrofen ble håndtert her hjemme, er kritikken av regjeringens innsats knusende. Her er noen av punktene:

n Beredskapsorganisasjonen ble etablert på et så usikkert grunnlag som nærmest tenkelig, på grunn av svært dårlig informasjon fra sentrale myndigheter i Oslo.

n Det kritiske ved denne katastrofens beredskapsorganisasjon var den manglende og dårlige kvaliteten på informasjon fra UD og Sosial— og helsedepartementet.

n Manglende forståelse fra sentralt hold. - Jeg tok på meg ansvaret med å skaffe all den informasjonen vi kunne få tak i. Problemet var at det ikke var mulig å få tak i noe informasjon, sier helsebyråd Trude Drevland, som var ansvarlig byråd for katastrofeberedskapen.

Overraskende holdning

Beredskapssjef Steinar Matre sier at det var svært utfordrende å planlegge mottaket av skadde, pårørende og andre uten å vite noe om hvor mange bergensere og hordalendinger som var involvert.

— Vi hadde stort behov for å vite når det var ventet flomrammete til Bergen, hvilke fly de var med, og hvilke behov for hjelp de måtte ha. Det hadde også vært til stor hjelp å få navn og adresse på dem som var ventet, sier Matre.

Sentrale myndigheter i Oslo utviste også liten interesse for den jobben som skulle skje rundt om i landet.

— Tenkningen de har sentralt synes å være lite til støtte for det operative apparatet rundt om i landet, som faktisk skal gjøre jobben. Det var en holdning som overrasket, sier Matre, som roser fylkesmann Svein Alsakers rolle som koordinator.

Bergen kommune forberedte seg på det verste, og var klar til å ta imot inntil 360 flypassasjerer på en times varsel. Totalt kom det 276 personer fra tsunamiområdene til Bergen.

Apparatet som ble stablet sammen, kostet kommunen 860.000 kroner. Dette vil byrådet nå ha tilbake fra staten.

Frustrerende

I rapporten, som byrådet skal gå inn for på onsdag, uttrykkes det også en frykt for hvordan det skal gå dersom det skjer en ulykke i Nordsjøen, ettersom styresmaktene i Oslo synes å være altfor opptatt av Oslo, og ikke resten av landet.

Helsebyråd Trude Drevland opplevde situasjonen som frustrerende.

— Hele veien skulle jeg veldig gjerne sett at vi fikk opplysninger. Det hadde gjort det hele enklere, men vi fikk ikke noe og det måtte vi forholde oss til. Jo mer vi fikk vite gjennom nyhetsbildet og fra annet hold, jo mer skjønte vi at dette var noe vi måtte ordne opp i selv. Rapporten konkluderer at Bergen kommunes beredskapsteam gjorde en god jobb, gitt forutsetningene. Det er også definert noen tiltak som kan gjøre en krisehåndtering bedre.