OLAV GARVIK

Ved å legge fylkesårsmøtet til Lofthus og samtidig bruke partiformann Carl I. Hagen som trekkplaster, var det en bevisst strategi av Frp å berede grunnen for et lokallag i den store fruktkommunen.

— Det var riktignok flere av bygdefolket som kom og fortalte at de vil melde seg inn i partiet, men vi venter litt til med å starte lokallag, sier formannen i Hordaland Frp, Gunnar Bakke, til Bergens Tidende.

Han opplyser at Frp er uten lokallag i så vel Ulvik som Granvin, Eidfjord og Jondal, i tillegg til Ullensvang. Bortsett fra i disse kommunene og i Modalen er partiet etablert i samtlige hordalandskommuner.

50 resolusjoner

— Men potensialet er stort, for både ved fylkestingsvalget i fjor og ved stortingsvalget fikk vi en god del stemmer her. Vi skal sørge for å ha fokus på Hardanger og problemene i regionen, sier Bakke og nevner spesielt rassikring og bro over Hardangerfjorden som har partiets fulle støtte.

I helgen ble han gjenvalgt som formann, mens Arne Sortevik, Bergen, ble gjenvalgt som politisk nestformann og Gustav Bahus fra Os som organisatorisk nestformann.

Fylkesårsmøtet forløp fredelig. Det var politikk, og ikke personmotsetninger som denne gang opptok utsendingene. Femti resolusjonsforslag om særdeles små og store samfunnsspørsmål lå på bordet. Tiltak for å styrke næringslivet gikk som en rød tråd gjennom debattene, og ikke minst ønsket om å satse kraftig på samferdselssektoren.

Mister medlemmer

Selv om Frp holder skansen og vel så det på meningsmålingene, og dessuten kan notere seg gode valgresultater, sliter partiet med å holde på medlemmene.

«Den positive trenden med medlemsøkning hvert år har nå stoppet opp,» heter det i årsmeldingen. Også Carl I. Hagen var bekymret for denne utviklingen da han talte til utsendingene lørdag formiddag, men han understreket at dette også gjelder partiet på landsbasis. Det er likevel ingen dramatisk nedgang. Tilbakegangen var fra 2119 medlemmer ved forrige årsskifte til 2020 denne gang.