Trafikkrekordene faller tette som hagl på Flesland i år. Ved utgangen av august hadde man passert tre millioner reisende. Bare i juni, juli og august har over 1,2 millioner passasjerer tatt av eller landet på flyplassen. Etter tidenes sommer, regner lufthavnsjef Dag J. Aksnes med at man går mot en ny rekordartet høst— og vintersesong med flere avganger og flyruter enn noen gang. Trolig vil Flesland få 500.000 flere reisende i år enn i fjor.

Særlig utenlandstrafikken øker. Aksnes tror at trafikken mot utlandet vil øke med hele 20 prosent, og innenlandstrafikken med 10 prosent, i 2006.

Må utvide terminalen

— Dette gjør at vi raskt må vurdere å utvide utenlandsterminalen. Avinor har allerede bevilget 461 millioner kroner til ulike investeringsprosjekter på Flesland frem mot 2011. Ett av disse prosjektene er å utvide utenlandsterminalen med 2000 kvadratmeter. Med dagens trafikkvekst må vi forsere denne utbyggingen, sier Aksnes.

Utvidelsen skje ved at man bygger et helt nytt terminalbygg i området fra taxfree-butikken i den nåværende terminalen og i retning av terminalen for flyfrakt. Her vil det bli nye oppholdsrom, oppstillingsplasser for fly og passasjerbroer ut til flyene.

Selv om flere av årets nye utenlandsrutene fra Flesland nå blir lagt ned, regner Aksnes med at den kommende vintersesongen blir bedre enn noen gang for flytrafikken.

Ulike markeder

— Vi har fått bekreftet at de nye flyrutene til både Berlin, Riga, Newcastle, Edinburgh, Billund og trolig også Manchester vil fortsette i vinter. Det betyr at Flesland aldri før har hatt et bedre og mer variert flytilbud i en vintersesong enn det vi nå får. Det nytter ikke å sammenlikne sommer og vinter. Derfor må vinter sammenliknes med vinter og sommer med sommer når vi vurderer trafikktallene. Dette er to ulike markeder. Vi må lære oss å leve med at flyselskapene satser annerledes om vinteren enn om sommeren. Det finnes mange flyruter som har et godt marked om sommeren, men som ikke kan drives lønnsomt om vinteren - og motsatt, sier Aksnes.

BYGGES UT: Flesland opplever nå så sterkt trafikkvekst at man må bygge større utenlandsterminal før den opprinnelige planen.
Lillebø, Jan M.