Det er nedslående statistikk leder av tyveri— og brannavsnittet ved Bergen politidistrikt, Per-Ivar Bøe, kan legge frem for Bergens Tidende. I årets syv første måneder ble 4788 grove og simple vinningsforbrytelser i det sentrale Bergen anmeldt politiet - mot 3353 i samme tidsrom i fjor. Dette er en økning på hele 42,5 prosent. I juli måned var økning på 46 prosent. Da kom det inn 715 anmeldelser mot 490 i juli i 2001.

Bøe sier at økningen gjelder særlig bilbrukstyverier, innbrudd og tyverier fra biler og veske- og lommetyverier fra byens nattklubber. Vesketyverier på utestedene har økt med hele 100 prosent. Svært mye av denne kriminaliteten blir utført av kjente størrelser i byens kriminelle miljøer. Selv om også politi og lensmannskontorer i bydelene har mer enn nok å henge fingrene i, skjer storparten av denne kriminaliteten i det sentrale Bergen.

Vær mer forsiktig

— Tallenes klare tale er klare. Vi må igjen oppfordre alle om å ta bedre vare på verdisakene sine. Legg ikke igjen verdisaker synlig i bilen. Og pass på penger, kreditt- og bankkort både på restauranter og offentlige steder. Der er her vi opplever den store veksten i kriminaliteten i byen, hevder Bøe.

Antall biltyverier er nesten fordoblet i år sammenliknet med i fjor. I de syv første månedene i 2001 ble det stjålet 182 biler i de sentrale deler av Bergen. Hittil i år er tallet økt til hele 352. Tar man også med motorsykler, båter og andre motoriserte gjenstander, er tallene henholdsvis 443 i år og 242 i fjor.

719 bilinnbrudd

I tillegg har hele 719 anmeldelser av innbrudd i biler dumpet ned på politietterforskernes bord. Her er det tilsvarende tallet for i fjor 399. Bare i juli ble 94 bilinnbrudd meldt mot 50 i fjor.

— Så når det gjelder biltyverier og innbrudd i biler står vi overfor en eksplosjon, legger Bøe til.

De mest utsatte gatene i sentrum er Markeveien, Nygårdsgaten, Rosenkrantzgaten og Baneveien. Solheimsgaten er verst i søndre bydel, Frydenbølien og Damgårdsveien på Laksevåg, samt Helleveien i Sandviken.

Også når det gjelder vesketyverier på byens restauranter, kan man trygt snakke om en eksplosiv utvikling, der prosentene i kriminalstatistikken er langt sterkere enn det man har i glassene på utestedene.

100 prosent i utelivet

Grove tyverier fra restaurantgjester har økt med 100 prosent. Hele 517 gjester på byens restauranter og nattklubber har i ubevoktede øyeblikk opplevd at veske, penger eller kort har forsvunnet uten at de merket noe som helst før tyvene var forduftet. I de syv første månedene i fjor var det tilsvarende tallet 253.

I juli kom det inn hele 51 anmeldelser mot 20 i samme måned i fjor. I tillegg har lommetyver klart å lette 124 personer for lommebøker og andre verdisaker på kjøpesentre og andre offentlige steder, mot 52 anmeldelser i de syv første månedene i fjor.

Også turister utsatt

— Økningen av denne type vinningsforbrytelser har fordelt seg jevnt utover hele året. Men vi ser jo at dette skjer særlig på dager med mye uteliv. Nå i sommervarmen er det mye uteliv hver dag. Dette ser vi igjen på vinningskriminaliteten på restauranter og nattklubber. Dessuten er turister utsatt, Senest mandag hadde vi et tilfelle, der en turist ble frastjålet mange tusen kroner og andre verdisaker da han snudde snudde ryggen til ryggsekken sin i noen få sekunder, legger Bøe til.