– Politiet legger bort mange saker vi bestemt mener kunne vært oppklart. Jeg forstår at publikum synes politiet ikke gjør en god nok jobb når de ser hvilke anmeldelser vi henlegger etter bevisets stilling, sier Jan M. Skulstad.

**Les også:

Tviler på at årets fjerde innbrudd blir oppklart**

Lederen for allmennseksjonen ved Sentrum politistasjon har hatt en travel vår. Bunkene med anmeldelser av tyverier, innbrudd og kortmisbruk har vokst seg høye. Samtidig synker oppklaringsprosenten. Til nå i år har Hordaland politidistrikt kun løst 17,6 prosent av vinningssakene.

– Politiet har havnet på defensiven i forhold til de kriminelle. Vi må prioritere og la være å gå til bunns i noen typer saker for ikke å drukne i arbeid, sier Skulstad.

**Les også:

Politidirektøren skylder på konflikten**

Redd for å finne tyvegods

De tre siste årene har vinningskriminaliteten i Hordaland sunket jevnt og trutt. En av grunnene til at distriktet nå er tilbake på samme nivå som i 2005, er rett og slett at politiet lar være å etterforske mange tyverier. Politioverbetjent Jan M. Skulstad har flere eksempler på saker som kunne vært oppklart om han og kollegene hadde prioritert å etterforske dem:

  • I begynnelsen av juni ble en bærbar PC stjålet fra en messe i Bergen. Politiet rykket ut og pågrep to personer som innrømmet å ha stjålet maskinen.

– Vi hadde mistanke om at mennene sto bak flere forbrytelser. Vanligvis ville vi ransaket leiligheten de bodde i. Denne gangen gjorde vi ikke det. For det første hadde vi ikke kapasitet. For det andre var vi redde for å finne mye tyvegods der. Da ville plutselig hatt mange nye saker vi ikke hadde kapasitet til å etterforske.

  • I samme periode ble en moped stjålet fra en bakgård i Bergen. Området var videoovervåket.

– Vi hadde ikke tid til å se gjennom bildene. Dermed fant vi aldri ut om gjerningsmannen var filmet, og saken ble henlagt, sier Skulstad.

Bander fra øst

Nedgangen i vinningskriminalitet i 2006, 2007 og 2008 skyldes blant annet at prisene på elektronikk sank merkbart. Dermed ble det mindre attraktivt å gjøre innbrudd i private boliger.

– I tillegg gikk flere av de mest aktive gjengangerne på legemiddelassistert rehabilitering. Det ga utslag på statistikken, sier overbetjent Morten Ørn, politiets ekspert på kriminalitetsanalyse.

Så langt i år har utlendinger stått for en større andel av vinningskriminaliteten. tyver fra Øst-Europa stikker innom Bergen noen dager før de fortsetter til neste by. Slik kriminalitet er vanskelig både å forebygge og oppklare.

– Men dette er bare en del av forklaringen. Nedbemmaning og lavere aktivitet i politiet ser ut til å ha hatt større effekt enn vi trodde på forhånd.

– På hvilken måte?

– Blant annet har politiet vært mindre til stede i narkotikamiljøene. Det fører til at vi finner mindre tyvegods, som igjen går ut over oppklaringsprosenten, sier Ørn.

Nedbemanning og konflikt

Politiinspektør Gunnar Fløystad frykter at etaten er på vei inn i en ond sirkel.

– Når oppklaringsprosenten synker, oppfatter de kriminelle at risikoen for å bli tatt er liten. Det kan føre til at de begår flere lovbrudd, sier lederen for påtaleenheten.

Han mener det er flere årsaker til at vinningskriminaliteten har økt med 36 prosent fra 2008 til samme periode i år. Én av dem er at strammere budsjetter tvang politidistriktet til å nedbemanne med 50 årsverk siden 2007.

– Samtidig står vi midt i en politikonflikt som fører til at mange tjenestemenn viser mindre vilje til åjobbe like mye som før. Det er mindre rom for initiativ hos den enkelte politibetjent også innenfor normal arbeidstid.I noen tilfeller er det rett og slett slik at det ser ut til å være upopulært om noen gjør en god jobb og står på.

– Hvorfor prioriterer dere ikke vinningskriminalitet?

– Vi følger de direktiver og signaler vi har fått fra politikere og Riksadvokaten. den mest alvorlige kriminaliteten prioriteres høyest, blant annet alvorlig eller organisert vinningskriminalitet. Da har vi ikke ressurser til å etterforske mindre alvorlig vinningskriminalitet, som innbrudd i biler og mobiltyverier, sier Fløystad.

Odd Mehus