FINN BJØRN TØNDER

Det var 18. juli i 2002 at politiet tok innbruddstyven på fersk gjerning i en leilighet i nærheten av Grieghallen i Bergen. Naboen under hadde hørt lyder i leiligheten til den ferierende bergenseren. Og da politiet kom, fant de tyven under et biljardbord. Raskt hevdet han at det egentlig ikke var et innbrudd, men at innehaveren av leiligheten hadde hyret tyver for å få utbetalt forsikringspenger. Anklagen ble gjentatt i politiavhør. Men heldigvis for innbruddsofferet viste etterforskningen at påstanden umulig kunne være sann.

Nå har Bergen tingrett funnet tyven skyldig både i innbrudd og falsk anklage. I straffeutmålingen legger retten også særlig vekt på de urettmessige anklagene mot mannen som var på utenlandsferie, og kom hjem til rotet leilighet og grove anklager.

Det er umulig å slå fast hvor mye den domfelte får i straff nettopp for de falske anklagene. Saken er nemlig den at tiltalebeslutningen var lang som et ondt år. Den dømte har nemlig både slått og sparket flere mennesker i Bergen sentrum, hatt falskt førerkort, oppbevart våpen og ammunisjon ulovlig og gjort seg skyldig i flere andre forbrytelser i tillegg.

Samlet ble han dømt til ett år og fem måneders ubetinget fengsel. Han blir forresten sittende lengre enn som så. Det hører nemlig med til historien at rett før han ble tatt under biljardbordet var han dømt til ett år og 10 måneders fengsel for narkotikaforbrytelser. Han hadde ikke startet soning av den dommen fordi han hadde anket straffeutmålingen. Nå kan han trolig legge de to dommene sammen.