50-åringen har over 300 innbrudd bak seg, men har i flere tiår blitt regnet som strafferettslig utilregnelig på grunn av schizofreni.

— Jeg har aldri skjønt hva det betyr, sa mannen om utilregnelighet i et BT-intervju i april 2012.

— Jeg er ikke intelligent nok til å vite helt hva jeg gjør.

Gang på gang har politiet pågrepet ham, men hver gang latt ham gå igjen. Skader for flere millioner ligger i kjølvannet, typisk gjennom knuste butikkvinduer og inngangspartier i butikker.

Undersøkt på nytt

Nå har politiet tiltalt mannen for over 60 forhold. Av dem gjelder 35 grove tyverier, mange av dem fra småbutikker i Bergen.

Han trenger medisinsk oppfølging, ikke å bli buret inne

Rune Valaker, 50-åringens forsvarer

Tiltalen kommer etter at de ba om en ny observasjon av mannen fra to psykiatrisk sakkyndige.

Forrige måned konkluderte de med at han har vært tilregnelig i perioden fra høsten 2011 og ut 2012.

— Han har en schizofreni-diagnose, men er åndsnærværende, sier politiadvokat Helge Vigerust, påtaleansvarlig for sakene mot 50-åringen.

For et halvt år siden kom 50-åringen nok en gang i ordensmaktens klør. Da mente politiet at nok var nok. De prøvde å få ham i varetekt for 17 grove tyverier på under ett år. Anslått skadeomfang: Tett oppunder en million kroner.

Tanken på profitt

Politiet mente at 50-åringen sannsynligvis var tilregnelig under brekkene, og at han har et «velfungerende profittmotiv».

Tingretten sa ja til fengsling, og skrev at «det foreligger sannsynlighetsovervekt for at siktede var tilregnelig på gjerningstidspunktene». Bare noen uker senere ble han løslatt av lagmannsretten. I total kontrast til tingretten, så dommerne der det som høyst sannsynlig at 50-åringen «fortsatt er psykotisk».

UNDER RAID: Dette overvåkingsbildet ble tatt av 50-åringen i fjor da han brøt seg inn. FOTO: POLITIET

— Jeg har lenge vært overbevist om at han egentlig er tilregnelig. Nå har vi tatt ut en ny tiltale mot ham og håper å få ham i fengsel. Målet er å begrense fremtidige skader fra denne mannens side, sier Vigerust.Hvis 50-åringen blir dømt til fengsel, kan straffen fort bli på tre år. Poltiet kan også komme til å kreve et syvsifret beløp i erstatning fra ham.

Vigerust ser for seg at soningen må inneholde opplæring og tilpasning til et stabilt og lovlydig liv – enten i regi av helsevesenet eller Kriminalomsorgen.

— Han ønsker jo selv også en mer stabil tilværelse, hevder politiadvokaten.

Jeg har lenge vært overbevist om at han egentlig er tilregnelig

Helge Vigerust, politiadvokat

- Så du sier at fengsel egentlig er noe han ønsker?

— Jeg tror det er til beste for ham, og jeg tror han ønsker å være frisk. Men det er ikke sikkert han ønsker å ta konsekvensene av å være frisk.

- Det kan fremstå litt vinglete med så ulike oppfatninger av denne mannen?

— Han har hatt schizofreni siden tidlig på 1990-tallet. Men hvor lenge han har vært utilregnelig, er vanskelig å si. Vi har gått inn og sett på det han har gjort fra høsten 2011 og frem til nå. Og i den perioden mener psykiaterne at han har vært tilregnelig. Poenget er at tilstanden hans ikke er statisk, sier Vigerust.

Mellom stolene

50-åringen kan være et klassisk eksempel på noen som faller mellom stolene, mener Tor Ketil Larsen, professor i psykiatri ved Universitetet i Stavanger.

— Norsk retts- og helsevesen har ikke klart å håndtere den helt spesielle gruppen som er for friske til behandling og for syke til straff, sier han.

Disse blir ofte fengslet kortvarig, så sluppet ut, deretter tatt inn i psykiatrien, deretter sluppet ut fordi de ikke er til fare for samfunnet eller seg selv. Og slik fortsetter runddansen.

Larsen mener det er flere mulige årsaker til friskmeldingen:

— Schizofreni er ikke en livstidsdom. Mange blir friske, en person med velbehandlet psykose kan være tilregnelig. Så har du muligheten for at nye sakkyndige vurderer diagnosen annerledes. Det skjer jo.

«Veldig rart»

— For meg virker det veldig rart at en person som har vært erklært sinnssyk i over 30 år, plutselig skulle være frisk. Han har til og med fått erstatning fra staten fordi han ble uriktig dømt, sier Rune Valaker.

Han kan være et klassisk eksempel på noen som faller mellom stolene

Tor Ketil Larsen, professor i psykiatri, om 50-åringen

Han har vært bergensmannens advokat siden 1990, og skal også forsvare ham i den nye straffesaken.

Ifølge Valaker uttalte psykiatere tidlig på 90-tallet at 50-åringen antagelig har vært schizofren siden tenårene. Advokaten kan ikke skjønne hvordan 50-åringen nå kan være frisk.

— Han har levd helt på randen av det mulige de siste tre-fire årene, fullstendig på livets skyggeside. Han er uten fast bopel og har nærmest levd som en uteligger. Han er tynn og skranten, er ikke blitt medisinert og har ikke hatt regulært legetilsyn, sier Valaker.

- Ingenting tilsier at han er blitt friskere

Advokaten mener det ikke er noe i 50-åringens «liv og virke» det siste året som skulle tilsi at han er blitt friskere. Snarere tvert imot.

— Jeg har ikke faglige forutsetninger for å vurdere den nye sakkyndigrapporten. Men jeg har levd i den tro at diagnosen hans, en paranoid schizofren tilstand, er kronisk. Noe man ikke blir frisk av. Da spør jeg meg: Når begynte vi å fengsle psykotiske personer i dette landet, sier Valaker.

- Hva tror du vil skje om han havner i fengsel?

— Fengsel er ikke noe sted for ham. Han trenger medisinsk oppfølging, ikke å bli buret inne.

- Prøver å lirke

Valaker sier det ikke finnes noe institutt som fanger opp forbrytere av 50-åringens kategori: Psykotisk forbrytere som driver med plagsom, men ikke farlig kriminalitet. De kan ikke straffes, men heller underlegges tvungent psykisk helsevern.

Valaker skjønner at politiet vil verne samfunnet mot plagsomme personer, men mener det blir helt feil i denne saken.

— Etter mitt syn prøver de nå å lirke ham inn under strafferettspleien ved å erklære ham frisk. Det blir feil, og fremstår som noe politiet gjør for å kvitte seg med et enkeltstående problem. Det er en politisk sak, ikke en juridisk, å lage systemer som fanger opp slike kasus som min klient.