• Jeg har ikke tatt stilling til om jeg bør levere reisegaven tilbake. Jeg vil vurdere det, sier Trond Tystad.

Finansbyråden står fast ved at han hele veien har oppfattet gaven fra Bergen Reiselivslag som et slags vederlag for lang og tro tjeneste.

— Derfor var jeg også opptatt av at dette skulle innberettes. Jeg betaler 40 prosent skatt av verdien på denne reisen, og ser på det som et slags honorar.

— Bernt mener du på denne måten gjør deg inhabil i forhold til saker som gjelder Reiselivslaget? - Dette er en måte å se det på. Jeg ville uansett ha utvist stort varsomhet i forhold til Reiselivslaget fordi jeg har sittet i styret i 17 år som leder og nestleder.

Tystads partifelle Eilert Jan Lohne og jussprofessor Jan Fr. Bernt er svært kritiske til den gaven Tystad har mottatt. Lohne mener den bryter med kommunenes etikkregler.

— Det gjør inntrykk på meg når en tungvekter som Bernt sier det han sier. Han er en fagperson med høy integritet som jeg har stor respekt for.

— Betyr det at du vil levere gaven tilbake?

— Jeg vil i hvert fall ikke bestemme det her og nå. Jeg synes det kan være vanskelig all den tid jeg mottok gaven i god tro og trenger derfor tid til å vurdere det. Men det som sikkert er at jeg ikke ville ha mottatt gaven dersom jeg hadde visst hvilke reaksjoner dette hadde avstedkommet.