GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.noDet bekrefter Tystad på forespørsel fra BT. Som kommunalråd for helse og sosial fikk han et enstemmig helse— og sosialutvalg med seg på å kreve sprøyterom for narkomane som prøveordning i Bergen. Den gang satte sentrumsregjeringens sosialminister, Magnhild Meltveit Kleppa, foten ned. Ap splittet Nå vil Tystad at man på ny krever å få sprøyterom i Bergen.- Jeg skal ikke blande meg inn i Ravnangers saksfelt i byrådet. Men som Ap-politiker vil jeg ta saken opp på vårt fylkesårsmøte til helgen, sier Tystad.- Ditt engasjement tyder på at Ravnanger ikke har hele byrådet i ryggen i sin skepsis til sprøyterom? - Jeg er enig med Ravnanger i at dette er en nasjonal sak, og at departementet må innføre dette, sier en diplomatisk Tystad.Det er i egenskap av ung mann og far Tystad engasjerer seg.- Overdoser er den mest vanlige dødsårsaken blant menn i min generasjon. Å få gjort noe som kan bedre livskvaliteten blant de aller mest utslåtte, er et av de aller viktigste sosialpolitiske spørsmålene i vår tid. Flyter med sprøyter - Dessuten tenker jeg som far på at det settes 3000 til 6000 skudd med heroin hver dag i Bergen. Mange sprøytespisser ligger med smittestoff og utgjør en fare for barn.Tystad er enig med Ravnanger i at det er dilemmaer ved å etablere egne offentlig drevne rom der narkomane kan sette sprøyter.- Men jeg heller til at det sosiale er det viktigste. Slike offentlig drevne rom kan blant annet bidra til at man kan sette sprøyter i trygge omgivelser, og dermed få ned antall overdosedødsfall. Ingen forherligelse - Er du redd for at det offentlige på denne måten gir signaler til stoffmisbrukere om at dette ikke er så farlig? - Alt man gjør vil ha en viss bieffekt. Ved å etablere slike sprøyterom, kan man sende doble signaler. På den andre siden tror jeg ikke man skal overdrive betydningen av slike rom. Det er ikke eksistensen av disse rommene som rekrutterer ungdom i bergensskolen til å bruke ecstasy. Tystad mener det å gjøre noe som bedrer livsstandarden for de aller mest slitne stoffmisbrukere ikke fungere som en forherligelse av stoffmisbruk.