Tystad vil ha ekstraordinært landsmøte. Finansbyråden i Bergen, som også er kandidat til nestledervervet i Hordaland Arbeiderparti, mener partiet kan ødelegge seg selv på en ni måneders lederstrid.

— De siste dagene har jeg snakket med mange partifeller som er fortvilet. Grunnplanet er både resignert og frustrert. Mange føler at den tilspissede personstriden har bråstartet uten at grasrota får mulighet til å henge seg på, sier Tystad

Han mener partiet ikke kan leve med en situasjon der ethvert tilløp til politisk debatt blir overskygget av en bitter og nedbrytende personstrid gjennom mange måneder.

Kan dispensere

— Lederen i Hordaland Arbeiderparti, Ranveig Frøiland, avviser forslaget fordi det er syv måneders innkallingsfrist til landsmøtet?

— Dersom landsstyret vil, kan det gjøres dispensasjon fra reglene. Reglene er til for å beskytte partiet. Vi kan ikke tillate oss at partiet går til grunne på grunn av et rigid regelverk, sier Tystad. Han tar nå pennen fatt og skriver forslag både til kommunepartiet, fylkespartiet og sentralstyret.

AUF støtter

Også lederen i Bergen AUF, Åshild Fløisand er positiv til forslaget fra Kloster.

— Denne vanvittige situasjonen kan ikke fortsette. Den eneste måten å løse dette på er å sammenkalle landsmøtet.

Fløisand bare blåser av dem som viser til at det er umulig på grunn av regelverket. I stedet mistenker hun disse for å bruke regelverket for å fremme sine egne interesser.

— De vil ikke se hva som er til partiets beste, sier Fløisand.

Ordførere i stuss

Ordførerkolleger i Hordaland som BT har vært i kontakt med, er imidlertid litt mer i stuss.

— Jeg er ikke i tvil om at Kloster har satt frem forslaget i beste mening, sier Odda-ordfører Toralv Mikkelsen. Men han mener Kvinnherad-ordføreren burde ha tenkt seg litt bedre om før han reiste forslaget.

— Et lite samråd med andre ordførere hadde sikkert ikke vært dumt, sier kollegaen i øst.

Magne Rommetveit, ordfører på Stord, avviser også forslaget om å holde ekstraordinært landsmøte. Han tror det må være mulig å få avklart lederspørsmålet før november på annen måte.

— Jeg tror mye vil bli klarere når fylkesårsmøtene har fått diskutert lederspørsmålet og valgkomiteen har avgitt innstilling, sier Rommetveit

Samme oppfatning har ordføreren i Fjell, Ole Gerhard Fredheim.

— Vi kan ikke fortsette å diskutere med samme temperatur som nå, men reglementet gjør det nytteløst å sammenkalle til landsmøte, sier Fredheim.