Nye negative nyheter fra finansbyråd Trond Tystad: Underskuddet for 2002 ser ut til å bli 100 millioner mer enn tidligere antatt og kan havne på historiske 200-250 millioner minus.

Ikke siden slutten av 1980-tallet har kommunen hatt så store økonomiske problemer. For 2001 endte underskuddet på 62 millioner.

— Manglende kontroll

Tre forhold trekker nå i feil retning for den begredelige kommuneøkonomien:

For det første har to bydeler sprukket stort i sine anslag. Fana og Bergenhus har samlet et underskudd på 40 millioner mer enn de siste prognosene tilsa. Også Arna sliter med økonomien, men her var problemene forutsatt.

— Vi snakker her om manglende økonomisk kontroll i de to bydelene, sier finansbyråd Trond Tystad til Bergens Tidende.

-Vil dette få følger for bydelsdirektørene?

— Vi har hatt et første møte med de to bydelene for å få klarlagt hvorfor det sprekker. Vi trenger her en totalgjennomgang, uten at jeg kan si noe nå om hvordan vi konkluderer.

To private sykehjem

Forhold nummer to er private institusjoner som har 30 millioner mer i underskudd enn antatt. Særlig Røde Kors sykehjem og Domkirkehjemmet har store overskridelser.

Også her varsler finansbyråden gjennomgang og tettere oppfølging. - Her snakker vi opp avvik på opptil 30 prosent av budsjett. Med så store budsjettproblemer, spør vi oss om Bergenhus bydel skal nektes å betale ut forskudd til disse institusjonene, sier Tystad.

Skattesvikt

En tredje årsak er svikt i skatteinngangen. Ikke i Bergen, men i resten av landet.

Særlig i høyinntektskommuner som Oslo og Stavanger har inntektene sviktet, påpeker Tystad. Når de samlede skatteinntektene går ned, gir det 43 millioner i reduserte overføringer til Bergen.

I et intervju Kystradioen har gjort med kommunalminister Erna Solberg får Bergen kommune kritikk for manglende vilje til omstilling. Kommunen har satset på innkjøpsstopp og ansettelsesstopp, men sagt nei til konkurranseutsetting.

- Sparker småstein

— Hva er din kommentar til den kritikken?

— Her sparker kommunalministeren småstein, når det er grunnfjellet i kommuneøkonomien som er problemet, sier Tystad og viser til beregningene som viser at Bergen får 400 millioner mindre i inntekter enn gjennomsnittskommunen.

Underskuddet for 2002 blir trolig halvparten av det beløpet, påpeker Tystad.

— Selv om vi overgikk de ivrigste kommunene i konkurranseutsetting snakker vi om mulige gevinster på 50-60 millioner. Dette potensialet ønsker vi å ta ut i egen organisasjon, ikke gjennom konkurranseutsetting.

Tystad er skuffet over at regjeringen ikke har gjort noe med storbyenes økonomi, slik den la opp til. Kommunens søknad om 100 millioner i skjønnsmidler ligger ubesvart og den bebudete storbymeldingen ser ut til å bli mer en livsstilsmelding enn et økonomisk løft for storbyene, sier han.

SKUFFET: Finansbyråd Trond Tystad er skuffet over at regjeringen ikke har gjort noe med storbyenes økonomi, slik den la opp til. Kommunens søknad om 100 millioner i skjønnsmidler ligger ubesvart.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN