Flere medlemmer i bystyregruppen, samt lederen for Arbeiderpartiet i Bergen, Eirik Aarek, har bedt om at saken kommer opp.

— Trond har kommet med en redegjørelse for virksomheten sin. Han er selv til stede på møtet. Vi skal ta en diskusjon rundt hans virksomhet, og før den diskusjonen er over er det vanskelig for meg å uttale meg om konklusjonen, sier gruppeleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun er likevel opptatt av at saken ikke skal dramatiseres.

— Jeg kan vanskelig se at det er grunnlag for å be han velge mellom det å drive politikk og drive rådgivning. Skulle vi i Arbeiderpartiet lage oss våre egne regler?

For syv år siden var Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Rune Gerhardsen, i samme situasjon som Trond Tystad. Gerhardsen fikk en halv stilling i GeelmuydenKiese (GK), og valgte etter en viss debatt å trekke seg som gruppeleder. Han søkte også om fritak som bystyremedlem. Men konklusjonen i Oslo bystyre var at stillingen som medierådgiver ikke ga fritaksgrunn.