Listeforslaget som nominasjonskomiteen sendte ut på høring i november var en invitasjon til åpen partisplid. Komiteen, med Ap-veteran Odd Rambøl i spissen, samlet seg enstemmig om å gi byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen fornyet tillit.

Derfra og ut spriker nominasjonskomiteen i alle retninger. Taperen på dette listeforslaget er en av partiets frontfigurer, finansbyråd Trond Tystad. Et mindretall på tre vil ha Tystad på annenplass, deretter droppes han.

Grunnfjellet delt

Nå har Aps grunnfjell — partilagene - uttalt seg om dette listeforslaget. BT har vært i kontakt med nærmere 30 av lagene. Inntrykket er entydig. Nominasjonen denne gangen kommer i stor grad til å dreie seg om for og mot Trond Tystad.

På den ene siden har sympatien for Tystad vokst. Muligens fremprovosert av behandlingen han fikk av nominasjonskomiteen. Både Laksevåg og Åsane, som i første omgang ville vrake Tystad, har nå snudd og ønsker ham på helt oppe på annenplass.

Svein Haukeland, leder i Ytrebygda Arbeiderlag, har gitt beskjed om at han ønsker seg en udiskutabel plassering av Tystad.

— Hvorfor tror du akkurat Tystad kommer så dårlig ut i komiteen?

— Han representerer en ny tankegang som går på tvers av tillitsvalgte i Kommuneforbundet. Tystad ser ting i en nyere synsvinkel, sier Haukeland.

Straffes for privatisering

Tystads motstandere er konsentrert rundt Bergen Arbeidersamfund, Sosialdemokratisk Forum og et par mektige partilag med basis i fagbevegelsen.

Et av de største er Tafo Partilag, der storparten av de 93 medlemmene jobber i byrådsavdeling for tekniske tjenester.

Lagets leder Trond Hjelmeland har ikke Tystad med blant de 10 toppkandidatene. Grunnen er utspillet fra finansbyråd Tystad om å privatisere byens vann- og kloakknett. Pluss at det var Tystad som gjennomførte salget av Fana Stein og Gjenvinning.

— Men vi holder døren åpen. Tystad er en flink politiker, vi er bare usikker på hvilken politisk kurs han står for, sier Trond Hjelmeland.

Også Havforskningsinstiuttets Partilag vil straffe Tystad for at han frontet privatiseringen av vann- og kloakknettet. - Tystad har vært litt for het på den ballen der, sier leder Magnus Johannessen.

- En bakmann

Christopher Beckham, leder av Folkets Hus Partilag, er også medlem av nominasjonskomiteen. Han vil kvitte seg med Tystad på grunn av skandalemøtet til Hordaland Ap i Ullensvang sist vinter. Den gang sov AUF'ere i telt ute på plenen i protest mot manglende reisestøtte fra partiet.

— Vi mener Tystad var en av bakmennene der. Nå vil vi bygge opp et lag med lagspillere, sier Christopher Beckham.

Flere av Tystads motstandere vil heller ha Eilert Jan Lohne høyt på listen. Lohne har ord på seg for å være frittalende og i opposisjon.

Ungdommens mann

Tystads fremste støttespillere er medlemsskaren til AUF. Ungdommen foreslår unisont Tystad på annenplass. Med 29 stemmer i representantskapet, utgjør AUF en mektig blokk når den endelige listen skal sys sammen i januar.

Tystad har også støtte ute i mange av bydelslagene.

16. desember møtes nominasjonskomiteen for å sy sammen det endelige listeforslaget. Spørsmålet blir da om komiteen vil lytte til partilagene eller egne sympatier.

Svein Haukeland i Ytrebygda mener komiteen til nå har gjort en dårlig jobb.

— Komiteen har sett mer på personlige kjepphester enn Aps beste, sier Haukeland som skriftlig har påpekt dette i en kommentar til listeforslaget.