Grungs uttalelser til Bergens Tidende i lørdagsavisen om at «det har ikke lyktes å få kontakt med ham» har skapt reaksjoner blant medlemmer av styret i Arbeiderpartiet i Bergen. De sier til BT at Tystad bevisst har vridd seg unna.

Tystad har rett og slett avslått å treffe styrelederen for å få overrakt det skriftlige vedtaket i styret som innebærer sterk kritikk etter hans oppførsel på fylkesårsmøtet i Ullensvang.

Det anstrengte forholdet mellom partiets nest fremste politiker i Bergen og partistyret i byen er dermed mer dyptgående enn det som hittil er kommet frem.

— Det var styrets ønske

Det var på styremøtet i Arbeiderpartiet like før påske at kritikken mot Tystad ble fremført. Og Grung forklarer nå videre hva som skjedde:

— Det var styrets ønske at jeg skulle treffe ham og personlig overlevere den skriftlige kritikken. Men da jeg snakket med Tystad i telefonen og forklarte ham hva jeg ville, nektet han å ha noe møte med meg. Han ba meg heller sende brevet, sier hun.

Bergens Tidende har spurt Erling Mjelde, nestlederen i partistyret, om hva som bør gjøres for å normalisere forholdet mellom styret og Tystad. Mjelde svarer slik:

— Det har jeg ingen kommentar til, for vi må ordne opp i dette internt. Hvis det deretter skal uttales noe, må det skje i form av en pressemelding. Jeg ønsker ikke å være med og helle bensin på bålet.

Ekstraordinært møte?

— Er du enig i Ruth Grungs vurderinger, slik de kom til uttrykk i BT-intervjuet lørdag?

— Det hun har sagt får stå for hennes egen regning. Jeg var ikke klar over dette før jeg leste intervjuet i avisen. Jeg var vekkreist og skar tømmer fredag. Men jeg leste i ettertid en e-mail fra henne som ble sendt fredag kl. 15.31, der hun varslet oss i styret om intervjuet som ville komme neste dag, sier Mjelde.

Han har krevd ekstraordinært styremøte for å drøfte lekkasjene til BT. Men Ruth Grung svarer at det har hun ingen planer om. Neste ordinære styremøte er berammet til 25. april.

I en e-mail som ble sendt fra Mjelde til Grung mandag morgen, med kopi til styremedlemmene, heter det: «Hvem faen er det i styret som lekker til BT? Har du ikke kontroll med troppene dine?»

Ruth Grung ønsker ikke å kommentere reprimanden fra nestleder Mjelde.