Flere påpekte at Tystad brøt både alkoholloven og kommunens egne skjenkebestemmelser da han ga Outsider Pub skjenketillatelse.

Handlet i god tro

Tystad hevdet på sin side at han handlet i god tro, men at han siden hadde forstått at han ikke hadde opptrådt korrekt. Flertallet i bystyret vedtok mot stemmene til Ap og KrF å gjennomgå skjenkereglene for å hindre at det samme kan skje i igjen. Denne samme puben har mistet skjenkebevillingen for to måneder på grunn av brudd på alkoholloven. Blant annet har mindreårige fått kjøpe alkohol på stedet. Hele bystyret sto samlet om å inndra bevillingen for to måneder.

For øvrig vedtok bystyret...

...å gi Martin Smith-Sivertsen (H) permisjon fra vervet som leder for komité for næring og finans fra 15. juni og frem til jul. I hans verv tiltrer Monica Mæland (H). Hun får permisjon fra vervet som leder for komité for miljø og byutvikling. I dette vervet tiltrer Hans Edvard Seim (H), som får permisjon for samme tidspunkt som medlem av komité for finans og næring. Tore Nepstad (H) blir fast medlem i komité for finans og næring frem til jul.

..at barnehager kan sommerstenges dersom det er mulig å etablere et gode samarbeidsordninger barnehagene imellom slik at barn i korte perioder kan skifte barnehage. Ferieordningen ble vedtatt med stemmene fra Ap, KrF, Sp, Venstre, Pensjonistpartiet og Frp.

... at Sesam-stiftelsen får kjøpe Wollert Konowsplass 1 på Nesttun for en krone . Stiftelsen ønsker å drive forebyggende arbeid blant barn og unge, samt gi dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser. Bygget ble for 4-5 år siden vedtatt revet, men har siden stått tomt og forfalt. Bystyret har sikre seg mot at eiendommen senere kan selges videre eller brukes til andre formål.

... at bossbilene kan bli gassdrevet . Et flertall i bystyret vil fortsette arbeidet med gassbussprosjektet. Det innebærer at prosjektet får tre nye millioner kroner. Byrådsleder roste gassbussprosjektet og mener det er miljøpolitikk i praksis. Hun håper å påvirke renholdsverket til å investere i gassbiler.

... å gi 5,5 millioner kroner i kommunal garanti for et lån Bergens Tennisklubb tar opp i Den Norske Husbank. Lånet skal brukes til å bygge om og renovere Stiftelsen Kronens barnehagelokaler på Kronstad. Det er en forutsetning av tennisklubben overtar driften av barnehagen dersom nåværende leietaker legger ned.

... å øke aksjekapitalen i Klostergarasjen AS fra dagens en million kroner til ti millioner kroner. Bergen kommune skal fortsatt ha aksjemajoriteten. Bergen kommunes andel på 5,3 millioner kroner dekkes inn over parkeringsfondet. Skolebyråd Anne Gine Hestetun orienterte om at verken Damsgård, Søreide eller Fjellsdalen skole kan regne med å få ny paviljong ferdig til skolestart denne høsten.

— Ingen er lovet ferdigstillelse ved skolestart, sa byråden. Men lovet å gjøre det som er mulig for å få de sårt tiltrengte klasserommene før i mars 2003.

FIKK KJEFT: Finansbyråd Trond Tystad fikk en god dose kjeft i mandagens bystyremøte.