— Jeg vil gjerne rose Tystad for et svært bra initiativ, sier ordfører Terje Søviknes.

Gunstige skatteregler

Foreløpige beregninger tyder på at Bergen kommune kan hente ut en gevinst på en halv milliard kroner ved utleie og tilbakeleie av vann- og avløpsnettet. Årsaken er svært gunstige amerikanske skatteregler.

— Os kommune er for liten til å være interessant for store investorer, men jeg tror et samarbeid med kommunene i Regionrådet for Bergen og Omland kan gjøre at også småkommunene får være med på dette.

Søviknes mener utredningen Bergen kommune har gjort viser at dette kan være interessant for kommunens innbyggere.

— Jeg betrakter dette som en ren finansiell operasjon, og kan ikke skjønne at den i seg selv skulle uroe verken innbygger eller ansatte.

RV-skepsis

Os kommunestyre har ikke tatt stilling til om kommunen skal være med eller ikke, men Søviknes har tatt saken opp i regionrådet. Han ønsker at det skal rettes en formell henvendelse til byrådet i Bergen slik at omegnskommunene kan være med i en utredning.

I Bergen møter utredningen fra byrådet motstand fra venstresiden. Både SV og RV er mot.

— Jeg har ikke noe prinsipielt imot at den amerikanske staten finansierer vann- og avløpsnettet i Bergen, sier Torstein Dahle. Men: - Uansett hvor vanntett en juridisk avtale måtte være er jeg uhyre skeptisk til å inngå slike langsiktige avtaler med private interesser i forhold til viktig lokal infrastruktur.

Høyre er spent

Høyresiden er mer åpen.

— Umiddelbart kan dette virke som et luftslott, og summene det er snakk om fremstå som urealistiske, sier Høyres Monica Mæland. Hun er spent på hva som ligger i saken. Høyre vil sette seg grundig inn i utredningen og gå forsiktig frem.

— Vi må kjenne betingelsene for dette. Jeg vil samtidig gi byrådet ros for at de utreder noe som er så utradisjonelt og spennende.

Alle gruppelederne i bystyret vil få rikelig anledning til å sette seg inn i saken. Til høsten vil byrådet kalle dem inn til seminar om den svært utradisjonelle finansieringsmetoden. I løpet av høsten vil trolig også bystyret behandle en sak om utleie og tilbakeleie av vann- og avløpsnettet.