I en SMS til finansbyråd Hans Edvard Seim, som er generalforsamling i Bergen kino, skriver Tystad følgende: «Jeg er på et styremøte i Oslo og avskåret fra å bruke mail. På bakgrunn av det syn som generalforsamlingens representant har gitt til kjenne om filmfestival på kinoens regning, kommer jeg ikke til å foreta en slik reise på Bergen kinos regning. Dette vil jeg melde per e-post til deg og kinoen i morgen. Herunder at jeg betaler for den påløpte kostnad av flybillett slik at jeg ikke har påført kinoen en kostnad som eieren ikke er komfortabel med. Vennlig hilsen Trond Tystad.»

Vurderingsevne

Trond Tystad fikk i går sterk kritikk fra flere hold. Årsaken er at han ville reise til den internasjonale filmfestivalen på Cuba for kinoens regning, til tross for at kinostyret har vedtatt å droppe dyre utenlandsturer.

Også Terje Ohnstad, Aps gruppeleder i bystyret, kritiserer sin partifelle.

— Det forundrer meg at Trond Tystad ikke har bedre vurderingsevne Det er styret som kollegium som avgjør om man skal reise på kongresser eller filmfestivaler, ikke en enkelt styreleder. Det gjelder selv om Tystad betaler turen av egen lomme, sier Ohnstad.

Kinostyret skal samles i dag klokken 16. Nestleder i styret, Tore Jan Dybsland, vil ikke kommentere saken før møtet.

MØTE I DAG: Trond Tystad er leder av kinostyret, som skal ha møte i dag.
Lillebø, Jan M.