Bystyremedlem Eilert Jan Lohne (A) og jusprofessor Jan Fr. Bernt har begge uttrykt sterk prinsipiell skepsis til at politikere mottar så flotte gaver. Tystad sier til BT at Bernts prinsipielle innvendinger gjør inntrykk på han.

– Jeg har tatt imot gaven og handlet i god tro. Hadde jeg ikke hørt alle innvendingene kunne jeg ha kommet til å gjøre det igjen. Jeg oppfatter ikke at Bernts innvendinger rammer meg så sterkt at jeg bør betale tilbake. Men fordi jeg er finansbyråd og bør være habil i alle saker betaler jeg gaven tilbake.

Bergen Reiselivslag beklager