Tirsdag skrev Åsane Tidende om planene for å bygge idrettsanlegg i Myrdal, der frontene nå hardner til mellom Arenabygg og Åsane Arena.

Reagerer på fremgangsmåten

– Jeg opplever at Opus overkjører idrettslagene og sverter Jarl Høva og Arenabygg sitt prosjekt, sa leder for Åsane håndball Geir Krogvik til Åsane Tidende på tirsdag, og karakteriserte dette som et skittent spill fra Opus og Åsane Arena.

Krogvik reagerte spesielt på uttalelser fra daglig leder i Opus Trond Tystad, som i et møte skal ha hevdet at Arenabygg sitt prosjekt var «seks klosser kladdet ned på et matpapir».

Samtidig reagerte flere av idrettslagene på Opus sin fremgangsmåte med separate møter for hvert enkelt idrettslag for å sikre deres støtte til planene i Myrdal.

Ble misforstått

– Idrettslagene reagerer på at de ble innkalt hver for seg. Hvorfor valgte dere en slik fremgangsmåte?

– Tanken bak dette var at folk skulle få komme til orde med sine synspunkter, sier Tystad.

– Det hadde ikke vært like lett på et større møte. Som firma har vi ingen meninger om hvem som skal være med og hvem som ikke skal. Men vi vil gjerne vite hvilke ideer folk her ute har.

I ettertid ser Tystad at stemningen har vært mer opphisset enn han var klar over. Uttalelsene hans om Arenabygg mener han er et godt eksempel på dette.

– Jeg fikk direkte spørsmål om hva som var på naboplanen til Arenabygg, forklarer han.

– Svaret mitt var at jeg ikke kjente til denne, men kun hadde sett den innledende skissen med seks enkeltstående bygg.

Idrett og friluft

Tystad mener at Geir Krogvik har tolket uttalelsen helt annerledes enn den var ment, og reagerer på at det var nødvendig å gå til Arenabygg med dette.

– Arenabygg sendte meg en mail umiddelbart etterpå. Hadde Krogvik henvendt seg direkte til meg, så kunne han fått oppklart med en gang hva jeg prøvde å si.

– Ser dere for dere et tettere samarbeid med Arenabygg?

– Til syvende og sist er vi avhengige av et godt samarbeid med både idretten og grunneierne for å få noe til i Myrdal. Jeg forstår at det har oppstått en misforståelse når jeg omtalte Arenabygg. Det beklager jeg. Sammenlagt har jeg sikkert snakket to døgn sammenhengende om denne planen de siste to månedene. Da oppstår det fort slike misforståelser.

Les hva prosjektansvarlig Ivar Ådlandsvik i Åsane Arena sier i aasanetidende.no

Hva synes du om prosessen rundt idrettsanlegget i Myrdal? Si din mening i kommentarfeltet under:

BLE MISFORSTÅTT: – Vi har et godt samarbeid, og både Arenabygg og Åsane Arena er fornøyde med måten de blir ivaretatt på i planarbeidet, sier Trond Tystad. Bildet er fra et møte i mai 2008, der han presenterte planene for Åsane Arena.
Magne Fonn Hafskor
VIL SAMARBEIDE: – Samarbeid er veien å gå, sier prosjektansvarlig Ivar Ådlandsvik i Åsane Arena. – Ellers er det bare idretten som taper. Det er ingen tjent med.
Magne Fonn Hafskor