Pinseaften ble avslutningen av syv års iherdig restaureringsarbeid markert på Lilletopp, ved toppen av rørgaten som styrte vannmengdene ned til kraftproduksjonen ved fjorden.

Viktig kulturminne

Miljøvernminister Helen Bjørnøy åpnet det ferdigrestaurerte anlegget. Hun roste den innsatsen som lå bak restaureringen. Hun la også vekt på at de tekniske og industrielle kulturminnene er viktige for norsk historie. Tyssedalanlegget er det første som er ferdigrestaurert av ti større lignende anlegg. Etter at det ble fredet av Riksantikvaren i år 2000, har 70 personer arbeidet med å få det forfalne anlegget i god stand igjen.

Miljøvernministeren ga også honnør til innsatsen fra Norsk vasskrafts— og industristadmuseum, Odda kommune, Hordaland fylkeskommune og lokale ildsjeler.

Verdensarv?

Spørsmålet om å få anlegget inn på UNESCOs liste over verdens kulturminner er omstridt i Odda. Det blir folkeavstemning i september. Riksantikvaren har gått inn for dette, og miljøvernministeren understreket at den videre prosessen i stor grad var avhengig av at lokalsamfunnet ønsket en slik plassering. Men hun gikk samtidig langt i å råde oddingene til å si ja til UNESCO-listen.

-Det vil bety at dette anlegget og de som holder det ved like tilhører det ypperste av det ypperste i verden, sa Bjørnøy.

Kompetansesenter

Anlegget på Lilletopp, 400 meter over havet, består av 12 bygg, tunneler og en taubane, alt bygget med håndmakt. Under den offisielle åpningen fortalte Terje Kollbotn om arbeidet med restaureringen, som ble ferdig kvelden før den offisielle åpningen. Han gikk også inn for at miljøet som har jobbet med restaureringen skulle bli ryggraden i et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av industrianlegg.

STATSRÅD PÅ LILLETOPP: Miljøvernminister Helen Bjørnøy åpnet det ferdigrestaurerte kraftanlegget på Lilletopp i Tyssedal.
marita aarekol
RØRGATEN: 400 meter går rørene rett ned til kraftstasjonen ved fjorden i Tyssedal.
marita aarekol