— Me treng innbyggjarar og arbeidskraft. Dei treng jobb. Dette er ein vinn-vinn-situasjon, seier ordførar Kjetil Hestad (Ap).

Medan partikollega og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i januar bad blakke, arbeidslause søreuropearar om å reisa heim, reklamerer Ap-ordføraren på Tysnes for at dei skal bli.

— Dei er på desperat jakt etter jobb. Me er desperate etter innbyggjarar, seier Hestad, som sist veke inviterte euroflyktningar på jobbjakt til Tysnes.

22 par spente auge er retta mot ordføraren som står framfor eit kart over øykommunen Tysnes sør for Bergen

— Øya er forma som eit hjarte. Og me har eit stort hjarte for dykk, seier han.

- Enorm pågang

Ein dag i vinter høyrde han eit radioinnslag om euroflyktningar på jobbjakt i Bergen som hadde søkt tilflukt i Robin Hood-huset. Då blei ideen til.

Han tok kontakt med Marcos Amano på Robin Hood-huset. Saman har dei no etablert eit pilotprosjekt med ein CV-database for arbeidssøkjande europearar.

For tida saumfer Tysnes Næringsråd denne databasen på jakt etter folk med relevant kompetanse. Dei kartlegg òg behovet for arbeidskraft i alle verksemdene i kommunen. Trond Tvedt i Næringsrådet seier elektrikarar, tømrarar og røyrleggjarar er blant fagfolka som trengst no.

— Det har vore ein enorm pågang. Ikkje alle har realkompetanse, men me ser at fleire og fleire kjem frå Spania og Hellas med god utdanning, seier Hestad.

Seks millionar arbeidslause

To som har kome for å høyra om øykommunen er ekteparet Sonia Gonzalez Martinez og Titus Emeka Okeke frå Asturias nord i Spania. Ho er sjukepleiar og han murar.

— I Spania er nesten seks millionar menneske arbeidsledige. Folk mister huset og må selja bilen. No vil me berre starta på nytt, seier Titus.

Paret veit lite om Tysnes, men konstaterer at det er ein vakker stad.

— Alt eg ønskjer meg er ein slik stille stad, kor eg kan gå på jobb og koma heim til kona og dottera mi, seier Titus.

Norsk landsbygd lokkar

Ved Robin Hood-huset i Bergen er besøkstala meir enn dobla sidan mars i fjor. Dagleg er mellom 80 og 150 personar innom. Arbeidsinnvandrarar utgjer halvparten. Sidan mars i fjor har cirka 400 spanjolar vore innom.

— Mange slit med å få endane til å møtast i Noreg. Ein del bur i periodar på gata, dei aller fleste nyttar matutdelinga i Korskirken og ved Slumstasjonen, seier Marcos Amano, dagleg leiar ved Robin Hood-huset.

I CV-databasen finst bygningsarbeidarar, lastebil- og bussjåførar, sveisarar, sjukepleiarar, juristar, økonomar, skreddarar og møbelsnikkarar, for å nemne nokre.

— Veldig mange ønskjer seg det livet landsbygda i Noreg tilbyr, seier Amano.

Han kjenner ikkje til andre kommunar som har gjort liknande framstøyt for å rekruttera arbeidsinnvandrarar. Amano set stor pris på initiativet frå Tysnes.

— Dette er nybrotsarbeid og utanfor det me vanlegvis arbeider med. Ønskjer fleire kommunar eit liknande samarbeid, får me sjå nøye på om me har kapasitet til å utvida tilbodet. Eventuelt kan det vera aktuelt å gå inn på meir forpliktande prosjektsamarbeid om det følgjer noko finansiering med, seier Amano.

- Kofferten er klar

Ordførar Hestad lovar at kommunen vil hjelpa med å finna bustad og språkopplæring, dersom nokon av spanjolane får jobb på Tysnes. Han forsvarer bruken av skattekroner til opplæring.

— Det er ei investering i menneske som kan gje noko tilbake til kommunen.

At norsk språk er viktig, stadfestar Atle Andersland, dagleg leiar ved Andersland Bygg AS. Det tradisjonsrike byggjefirmaet treng to til seks bygningsarbeidarar i haust og kanskje fleire utover våren.

— Dei treng ikkje ha fagbrev. Me er også ute etter folk som har lang erfaring frå byggjebransjen, seier Andersland.

Tobarnsfar Guillermo Marquez Diaz frå Alicante likar det han har sett både i produksjonshallen og kommunen.

— Eg er så klar at eg kan henta kofferten og koma tilbake i morgon.