Jürgen Hass, tidligere leder for det liberale partiet FDP, forteller til Der Spiegel at han vil utnytte gråsonene i Tysklands farskapslov. Loven tillater menn å ta på seg farskapet for barn hvis moren er enig og ingen annen man hevder farskap.

Hass har så langt vedkjent seg «farskapet» til 300 barn fra Paraguay, Romania, Ungarn, Moldova, Russland, Ukraina og India. Historien blir omtalt i Der Spiegels utgave kommende mandag.

Ifølge Spiegel vil Hass prøve å få farskap til 1.000 barn. Han kommer imidlertid ikke til å måtte underholde dem finansielt, siden han ikke har penger. Et nettverk skal hjelpe ham å velge ut barna.

Spiegel skriver at Hass vil ha hevn over Tyskland for at han i 1987 ble dømt til fengsel i tre år for svindel. Hass mener dommen var uriktig.