Under en rutinekontroll avdekket kystvaktfartøyet KV "Ålesund" at den tyske tråleren fisket med for liten maskevidde. Maskevidden ble målt til 102,6 mm, mens minste lovlige maskevidde er 120 mm. I tillegg hadde fartøyet trål på dekk klar til bruk med maskevidde 102,9 mm.

"Helgoland" var i fiske på Bergensbanken, ca. 60 nautiske mil vest av Marsteinen fyr. Tråleren vil bli brakt til Bergen og bli overlevert Hordaland Politidistrikt i dag.

(NTB)