Bergen blir den første utenlandske havn fartøyet anløper på sitt 153 utdanningstokt.

Allerede fredag 13. mars forlater seilfartøyet Bergen. De neste havnene på anløpsplanen er Reykjarvik, Island, Belfast, Nord-Irland og Dartmount, England.

Deretter returnerer skipet til hjemmehavnen Kiel 14. mai.

Skipet er under kommando av kaptein Norbert Schatz.

I tillegg til den faste besetningen på 170 personer, deltar også 35 befalselever fra den tyske marinen som besetningsmedlemmer på toktet.

Den tremastede baren «Gorch Fock», eller «Tysklands hvite ambassadør», som hun også blir kalt, er bygget ved verftet Blohm & Voss i Hamburg i 1958, og er rene ungen sammenlignet med Bergens egen skute, «Statsraad Lehmkuhl» som er bygget i Hamburg i 1914.

Tyskeren har 2.037 kvm. seilareal på 23 seil. Skipet er 89 meter langt. Mastehøyden er inntil 45 meter.

«Gorch Fock» er et kjent fartøy, ikke minst fordi hun var avbildet som hovedmotiv på de gamle 10-mark-sedlene.