Den tyske mirakelpredikanten Reinhard Bonnke kommer til Bergen til høsten. Bak står den norske evangelisten Aril Edvardsens organisasjon Troens Bevis. I tillegg en hel del bergenske menigheter, skriver ukeavisen Norge I DAG på sine nettsider.

Rolling Stones

Reinhard Bonnke har vært i Norge ved noen få anledninger, og er kjent for å samle store folkemengder. Han regnes for å være blant verdens aller største predikanter og stiller i samme klasse som Billy Graham. Bonnke har drevet utstrakt møtevirksomhet i Afrika, og samler hundretusener på sine møter. Mest kjent i Norge er Reinhard Bonnke for boken «Plyndre Helvete».

Bonnke kan sammenliknes med den norske mirakelpredikanten Svein Magne Pedersen — bortsett fra at man må gange omdømmet med ti. For deler av kristenfolket i Bergen kan Bonnke-ankomsten sammenliknes med Rolling Stones-besøket rockepublikumet blir velsignet med i sommer.

Oppstandelse

Det ble oppstandelse i Bergen da Svein Mange Pedersen i fjor høst uttalte til Bergens Tidende at det ikke ville være utenkelig for ham å forsøke å vekke opp døde.

Et raskt google-søk på nettet viser at det i kjølvannet av Reinhard Bonnke sine møter også blir mange skriverier om døde kropper som våkner til liv når tyskeren preker evangeliet. Les mer om den debatten her

Ifølge avisen Norge I DAGs nettsider er arbeidet nå i full sving med å finne egnede lokaler til super-predikanten fra Tyskland.

Tyske Reinhard Bonnke er kjent for å samle tusener på sine møter.