KENT OLSENBerlinDet avtalte beløpet på nærmere 21 milliarder kroner er garantert av en initiativgruppe på 17 medlemmer, med konserner som Bayer, Deutsche Bank, BMW, BASF og DaimlerChrysler. Inntil nylig manglet det tyske "slavefondet" nærmere seks milliarder kroner fra industrien. — Ofrene blir gisler Den andre delen av potten har den tyske stat allerede satt på fondet, som til sammen skal inneholde 42 milliarder kroner.Bergens Tidende skrev i går at tysk næringsliv har krevd full sikkerhet mot nye krav før de utbetaler erstatning til Hitler-tidens tvangsarbeidere.En rettslig kjennelse fra en dommer i New York, som har sagt nei til å avvise nye søksmål mot tyske banker, vil fortsatt kunne forsinke utbetalingene. Forfatter og Nobelprisvinner Günter Grass sa i går i Deutschlandfunk at tvangsarbeiderne på en måte sitter som gisler. Press fra Schröder Kansler Gerhard Schröders regjering mener New York-dommerens avgjørelse ikke er rettferdig overfor de "meget vanskelige og ytterst intensive internasjonale forhandlingene som ligger bak den inngåtte avtalen". Avgjørelsen vil forsinke utbetalingene. Schröder har lagt press på næringslivet for å få resten av beløpet, slik at saken ikke skader Tyskland. Kanslerens press har antakelig fremmet evnen til å samle inn den manglende summen.Det er USA og sterke jødiske organisasjoner i USA som har kjørt hardest overfor Tyskland. Men langt de fleste menneskene som har rett på erstatning bor i Øst-Europa. Jyllands-Posten/Bergens Tidende