Brandenburg er i norske farvann for å måle hvor mye støy motorene avgir.

Benedikte Norheim reagerte på at fregatten seilte inn fjorden akkurat på 8. mai.

– Det er jo litt rart at vi flagger for frigjøringsdagen, samtidig som det ligger et tysk krigsskip ute i fjorden. Jeg er ikke engang fylt 30, men for dem som er eldre og har opplevd krigen må dette være rart, sier hun.

Diplomatisk klarering

Brandenburg gjennomfører støytestingen sammen med norske og nederlandske fartøy.

– Er det virkelig noen som reagerer på dette? Det er utenlandske fartøyer i dette området til stadighet. Brandenburg har diplomatisk klarering til å entre norske farvann, sier Hans Petter Baade, vaktsjef sjø ved Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå.

Kommandør Åsmund Andersen ved Haakonsvern orlogsstasjon deltok selv i 8. mai-markeringer i Bergen i dag, blant annet med kransenedleggelse ved Sjømannsmonumentet og Shetlands-Larsens brygge.

– Uproblematisk

Han ser ingen problemer med at den tyske fregatten driver støymåling på frigjøringsdagen.

– Når vi har kommet til 2008 må vi akseptere det. Vi må kunne markere det som har skjedd uten at det skal være noe problem at det er tyskere i nærheten. Jeg tror ikke dette har vært noe tema for Forsvaret i det hele tatt.

– Forstår du at folk som har opplevd krigen kan reagere på at et tysk krigsskip dukker opp på frigjøringsdagen?

– Jeg har ikke vanskelig for å skjønne det. Men under 50-årsmarkeringen for frigjøringsdagen i 1995 var det en Nato-styrke med tyske fartøyer i Bergen. Vi spurte da på forhånd veteranorganisasjonene om det var problematisk. Det entydige svaret var at det ikke var noe problem. Og det gjaldt folk som hadde deltatt under krigen, sier Andersen.

Etter planen skal Brandenburg være ferdig med oppdraget i dag.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

Den tyske fregatten Brandenburg tilhører klassen av samme navn. I dag er den på testtokt i Herdlefjorden.
BENEDIKTE NORHEIM