I henhold til tysk lov må en by ha minst 50.000 innbyggerne før det kan åpnes bordell.

Forretningsmannen som planla bordellet, argumenterte med at byen ville hatt nok innbyggere hvis myndighetene også hadde regnet med folk som ferierer i byen, men til ingen nytte.

Dermed må han skrinlegge planene om å selge seksuelle tjenester like ved byens verdensberømte katedral.

Tyskland legaliserte prostitusjon i 2001.