I to og en halv uke har den 51 år gamle rullestolbrukeren skapt hodebry for ordensavdelingen ved Bergen politikammer. Han ønsket å feriere i Bergen, men hadde verken penger eller tak over hodet.Ettersom ingen andre etater sa seg villig til å hjelpe tyskeren, måtte politiet trå støttende til. Han fikk tillatelse til å bruke toalettene ved kammeret, og har mang en natt søkt tilflukt for regnet utenfor hovedinngangen. «Ordensproblem» ý Situasjonen ble svært vanskelig for oss. Mannen utgjorde et ordensproblem, men vi hadde ikke hjemmel til å sende ham ut av landet, sier politiavdelingssjef Tone Midttun til Bergens Tidende.Det er ikke første gang tyskeren har valgt å tilbringe sommeren i Bergen. Også for to år siden oppholdt han seg flere uker utenfor politikammeret. ý Han likte seg så godt i Bergen at han kom tilbake i år. Vi forsøkte å be den tyske ambassaden om hjelp, men de opplyste at de ikke kunne gjøre noe for mannen, sier Midttun. Amputert begge beina Mens politiet forsøkte å finne en måte å sende turisten tilbake til Tyskland, skapte mannen store problemer i sentrumstrafikken. Han har amputert begge beina, og beveger seg rundt i en overlastet rullestol. Mannen ble flere ganger observert rullende rundt i diverse kjørefelt omkranset av forbannede bilister.51-åringen kom til Bergen med tog. Han hadde da rullet seg gjennom Danmark og tatt båten over Skagerrak. Det viste seg svært vanskelig å få sendt ham tilbake til Tyskland med båt. Tidligere i uken valgte politiet å plassere mannen i arresten i påvente av at han skulle få plass på en ferge. Tog til Oslo ý Fjord Line sa seg villig til å skysse ham til Danmark, men hadde dessverre ikke kapasitet til å ta ham med, sier politiavdelingssjef Tone Midttun.I går løste saken seg omsider. Mannen tok da kontakt med politiet og sa at han ønsket å dra til Oslo.ý Han sa at han hadde noen venner der som kunne hjelpe ham videre. Vi fikk ham på et tog, og regner med at han fortsetter til Danmark snart, sier Midttun.

RULLENDE UTELIGGER: Den tyske turisten tilbrakte to og en halv uke på gaten i Bergen. I går sendte politiet ham med tog til Oslo.
Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen