Bruken av korttidsavtaler med Kolltveit Pensjonat var ikke etter boken, sier seksjonsleder Magne Ervik ved byrådsavdeling for helse og omsorg.

— Da vi tidligere i høst fikk høre om bruken av Kolltveit, ble det ryddet opp i, sier Ervik.

Kolltveit Pensjonat står ikke på listen over hospitser med kvalitetsavtale, som kommunen har forpliktet seg til å bruke når noen akutt trenger tak over hodet. Men en ukesavtale på Sotra falt billigere enn hospits i sentrum.

Tidligere i uken var BT i kontakt med Kolltveit Pensjonat og ble fortalt at pensjonatet fortsatt brukes av sosialkontor i Bergen. En håndfull mennesker bodde der på det tidspunkt.

— Dette vil vi sjekke ut. Årsaken kan være at avtalen for disse beboerne ikke er utløpt ennå, sier Ervik.

Også Hybelhuset Tellevikveien i Salhus huser bostedløse, selv om det ikke står på listen over hospitser med kvalitetsavtale.

Sosialkontoret i Åsane inngikk 1. oktober en midlertidig avtale med eierne av Hybelhuset om leie av et antall hybler. Disse blir så leiet videre ut til bydelens bostedløse.

— Vi ønsker å følge opp de bostedløse og kan lettere gjøre det når folk bor samlet i vår bydel i stedet for spredt på hospitser i sentrum, sier sosialsjef Jostein Hestnes i Åsane.

— Men korttidskontrakter er likestilt med døgnbasert overnatting og skal skje i hospitser som har avtale med kommunen?

— Så lenge vi hadde en midlertidig avtale med huseier, kunne ikke vi ha ordinære husleieavtaler for våre klienter. Over nyttår gjør vi avtalen permanent og vil inngå ordinære husleieavtaler, sier Hestnes.

Magne Ervik bekrefter at Bergen kommune har redusert bruken av hospitser, men avviser at nedgangen er dramatisk. Ved utgangen av november var utgiftene nær 10 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

— Det er et uttalt mål å bruke disse tilbudene mindre og i stedet tilby egen bolig med oppfølging, sier Ervik.

Gjennom «Prosjekt bostedløse» har 80 mennesker til nå fått egen bolig. Neste år skal antallet opp i minst 100, sier Ervik.

Likevel legger kommunen opp til å inngå avtale om 150 hospitssenger, samme antall som i høst.

Magne Ervik begrunner det blant annet med at kommunen må ha alternativ å tilby hvis en bostedløs har gode grunner for en spesiell plassering.