Ved Viksøy losstasjon ytterst i Korsfjorden ligger ett fartøy ved kai – Kystverkets losskøyte. Samtidig utfører innleide «Sea Service» losbåtens vanlige jobb. I helgen ble også Redningsselskapet leid inn for et par oppdrag om natten.

Nye arbeidstider

Tidligere utførte losbåtførerne ved stasjonen all tilbringertjeneste, døgnet rundt. Nye arbeidstider gjør at andre må overta når førerne har fri. Alternativet var å stenge stasjonen deler av døgnet og la skip og loser vente til losbåtførerne var på vakt igjen.

- Vi hadde en ypperlig ordning før nyttår. Vi seks som arbeider her, dekket inn både netter, helligdager og ferier, sier losbåtfører og tillitsvalgt ved Viksøy losstasjon, Arnt Børtveit.

- Vi var på jobb når det gikk skip ut og inn, og hadde fri når det var rolig. Nå sitter vi uvirksomme på losstasjonen når skipstrafikken er liten, mens andre gjør jobben vår når vi har fri, legger han til.

Årsaken er at Kystverket for et halvt år siden sa opp særavtalen med Losbåtførernes Forbund.Det medfører at tilbringertjenesten for losene fra nyttår blir utført etter hovedtariffavtalens fellesbestemmelser for statsansatte.

Skal spare

- Avtalen ble sagt opp fordi vi ønsker en billigere tilbringertjeneste, sier John Erik Hagen, regiondirektør i Kystverket.

Han karakteriserer de første dagene i det nye året som en mellomperiode.

- Vi skal se på hvilke muligheter det er for å gjøre tjenesten billigere, og prøver ut noen alternativer, sier regiondirektøren.

Ved Viksøy losstasjon innebærer det at Florø-baserte Sea Service er på plass med båt og mannskap på to i to uker fremover. Redningsselskapets pris er fem-seks tusen kroner timen for slike oppdrag. Kystverket har fast avtale med Sea Service.

«Overgangsfase»

- Hvordan kan dere spare penger på dette?

- Vi er som sagt i en overgangsfase. På sikt må vi vurdere å øke bemanningen, eller sammen med de ansatte finne løsninger innenfor hovedtariffavtalen, sier regiondirektør Hagen.

- Jeg skal snakke med dem de neste to ukene, sier han.

For losbåtførerne innebærer nyordningen bortfall av gunstige friordninger og lavere lønn. Konsekvensen er også mer oppstykket arbeidstid. I går var Arnt Børtveit på vakt fra 06.00 til 10.00. Så hadde han to timer fri, før han mønstret på igjenmellom 12.00 og 15.00. I fritiden tok Sea Service vakten.

- Hva i all verden får du ut av to fritimer midt på dagen, når også reisetiden til og fra losstasjonen og hjem inngår, sukker Børtveit. Allerede etter få dager med ny turnus, er han lei de nye arbeidstidene.

- Dette er molboskap, sier Narve Leonhardsen, leder i Losbåtførernes Forbund.

«Veldrevet»

- Hvis man skal spare, sender du ikke mannskapet på losskøyten hjem, og leier inn en annen båt med mannskap. Dette er snikprivatisering, som også senker servicegraden, føyer han til.

Han skjønner ikke hvorfor Kystverket endret arbeidstidene.

- Vi hadde et veldrevet system med nesten null fravær. Alt gikk knirkefritt, sier Leonhardsen.

Losbåtførernes leder frykter det blir vanskeligere å rekruttere nye førere.

- Hittil har vi hatt godt kvalifiserte og mange søkere, sier han.

OPPSTYKKET: Nye arbeidstider førte til at Arnt Børtveit i går først jobbet fire timer. Så to timer frik og så tre nye arbeidstimer. - Så vidt jeg får sett litt i avisen, sier han.
EIRIK BREKKE