— Jeg har ikke noe problem med å forstå at det er makta som rår, sier Olsen i en kommentar til Bergens Tidende. Han var vel forberedt på å bli stilt overfor dette valget, tilføyer han.

Næringsministeren tok torsdag kontakt med Bengt Martin Olsen for å gjøre ham oppmerksom på at engasjementet i konsulentfirmaet GBM Partners AS var uforenlig med vervet som styreleder i SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond).

Kaci fikk samme valg

Det var opp til Olsen selv å velge. For Olsen var det et lett og opplagt valg. Men han krevde en begrunnelse fra statsrådens side. Den skulle han få skriftlig.

Næringsminister Gabrielsen understreket samtidig overfor den tidligere bergensordføreren at han hadde stilt sin partifelle Kaci Kullmann Five overfor nøyaktig samme valg:

Enten fikk hun kvitte seg med konsulentselskapet hun driver eller så måtte hun løses fra vervet som styreleder i Norges Eksportråd. Five valgte konsulentselskapet, på samme måte som Olsen.

- Et yrkesforbud

Selv om han var forberedt på å få denne henvendelsen fra statsråden, er Bengt Martin Olsen likevel oppbrakt:

— På mange måter er det vi her er vitne til et yrkesforbud mot konsulenter, for de betraktes åpenbart som en annen type næringsdrivende enn for eksempel administrerende direktører i private bedrifter.

Dette tar jeg til etterretning, for uansett hvor sterkt jeg måtte stå juridisk, så er det politikk dette dreier seg om. Det er som nevnt makta som rår, sier Olsen.

Etter alt å dømme blir han formelt avløst fra SND-styret på det såkalte foretaksmøtet i SND onsdag i neste uke.

Intervju provoserte

Etter det BT forstår ble næringsministeren ytterligere tent på å kvitte seg med bergenseren da han leste intervju med Olsen i VG onsdag:

«Gabrielsen står for en næringspolitikk der alt skal skje via markedet. Men verden er ikke helt slik de trodde da Sem-erklæringen ble skrevet. Det tror jeg irriterer Gabrielsen. Jeg tror også han misliker at betydelige norske kapitalister sier at de vil ha med staten som en aktiv deltaker,» sa Olsen i intervjuet.