— Systemet har overhodet ikke fungert, og er hovedårsaken til at saksbehandlingstiden er gått dramatisk opp, sier seksjonssjef Øistein Christoffersen hos Namsfogden i Bergen.

Han er ansvarlig for Bergen forliksråd, som tidligere var blant de raskeste i landet til å få unna saker.

Tredoblet tidsbruk

Det nye datasystemet ble innført da staten tok over ansvaret for forliksrådene 1. januar i år. Siden har behandlingstiden på sakene skutt i været i de store byene.

— Tidligere brukte vi ned mot tre måneder på å behandle tvistesaker. Nå bruker vi mellom syv og ni måneder, sier han.

Christoffersen er også svært misfornøyd med at ingen av de store forliksrådene ble tatt med på råd før systemet ble bestilt.

— Direktoratet har fullstendig undervurdert kompleksiteten i sakene vi får inn, sier han.

Systemet, som blant annet brukes av forliksrådene og namsmannen, har kostet om lag 20 millioner kroner.

- Ikke ferdig

Også ved de andre store forliksrådene har datasystemet skapt problemer. Namsfogd Kai Stephansen i Trondheim sier saksbehandlingstiden er lengre enn tidligere.

— Fortsatt er vi inne i en innkjøringsfase, så det er vanskelig å si hva dette vil bety, men vi opplever at vi må bruke lengre tid på å gjøre det samme som tidligere.

— Hva er konsekvensene av det?

— Vi må ha flere folk og dermed koster det staten mer penger. Vi kan ikke ha lengre saksbehandlingstid enn i dag, sier han, og varsler at han vil ta problemet opp med Politidirektoratet.

I Oslo sier seksjonssjef Helge Bang ved namsfogden at behandlingstiden er gått opp også der.

Aud Andersen, seksjonssjef i Stavanger, sier det nye datasystemet «ikke er spesielt brukervennlig», men at situasjonen er i ferd med å bedre seg.

- Veldig store utfordringer

Systemet er en skandale, sier stortingsrepresentant André Dahl (H), og fortsetter:

— Dette systemet fungerer ikke, og innføringen av det burde vært stanset. Statsråden bør ta tak i dette og sette av flere folk slik at vi unngår at sakene hoper seg opp. Det er uakseptabelt, sier Dahl.

Prosjektleder Knut Kværner i Politidirektoratet sier til BT at systemet hadde en del mangler da det ble innført.

— Vi har hatt veldig store utfordringer med innkjøringen av systemet, og vi burde kanskje kjørt mer testing og utprøving. Det kan vi kanskje ta med oss som en erfaring, sier Kværner.

Han legger til at saksbehandlingstiden er blitt for lang enkelte steder, men sier det likevel er gått bedre enn ventet.

— Systemet er nytt for mange, men vi ser forbedringer uke for uke nå. I løpet av ett år eller to regner vi med dette bør være i orden.