— Vi trodde at dette skulle være lett å få til. I stedet får vi beskjed om at det ikke går an. Det er svært underlig, sier arkitekt Jesper Jorde.

Gjelder bare privatpersoner

I høst startet arkitektgruppen Cubus prosessen med å gjøre firmaet mer miljøvennlig. Målet er å bli et såkalt miljøfyrtårn etter påske. Arkitektene har jobbet med energibruken sin og de har redusert reisevirksomheten.

Les også: Må ønske seg reklame

Også papirbruken er kuttet kraftig, men ikke så mye som Jesper Jorde kunne tenkt seg. Firmaet får nemlig ikke lov til å reservere seg mot uadressert reklame som stadig havner i postboksen deres. Dermed hoper reklamen seg opp i kontorlokalene.

Muligheten til å reservere seg gjelder nemlig bare privatpersoner.

— Fra nasjonalt hold sier de at det er viktig å få ned papirmengden. Da er det sjokkerende at vi ikke får lov til å si nei takk til all denne reklamen, sier Jorde.

2 kilo hver uke

Han anslår at Cubus får cirka 2 kilo reklame hver eneste uke. Dette utgjør hele 15 prosent av det totale papirforbruket i bedriften. Etter den daglige postrunden må sekretæren kvitte seg med et bærenett av papir.

For å minske mengden har arkitektene ringt opp hver enkelt som sender adressert reklame til dem og bedt dem stoppe utsendelsen.

— Dette er informasjonsmateriell som vi kan skaffe oss på nettet uansett, sier Jorde.

Men den uadresserte blir han altså ikke kvitt.

Ingen matreklamer

Informasjonssjef i Posten Jørn Michalsen bekrefter at muligheten til å reservere seg mot uadressert reklame bare gjelder privatpersoner.

— Markedsføringsloven, som omhandler dette, gjelder ikke for firma. Den gjelder bare privatpersoner. Derfor er det ikke mulig å reservere seg mot uadressert reklame, sier Michalsen.

Posten velger likevel å ikke sende generell reklame for kjøpesentre og matforretninger til bedrifter.

— Dette utgjør en veldig stor del av reklamen som sendes ut. Derfor blir mengden mindre for firma enn for privatpersoner, sier informasjonssjefen.

Han understreker at det finnes andre leverandører av reklame som ikke har tilsvarende regler.

- Miljøet må veie tyngst

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender mener det er uheldig at markedsføringsloven bare gjelder for enkelt personer, og ikke i det kommersielle markedet.

— Dette er vanskelig å forstå. Kanskje kommer det av en misforstått solidaritet i næringslivet, undrer han.

Hermstad mener at hensynet til miljøet må veie tyngst.

— Å redusere papirmengden er viktig. Mange bedrifter får ganske mange kilo med reklame som de ikke har bedt om. Ofte går det rett i søpla, sier Hermstad.

Skal bedriftene ha muligheten til å reservere seg mot reklame? Diskuter saken under!