Måten anbudskonkurransene gjennomføres på er dårlig samfunnsøkonomi, mener Bjørn Ove Børnes, direktør for strategi og forretningsutvikling i Tide.

— Det er et vesentlig problem at kravene som stilles til bussparken ikke er standardisert. I dag fungerer det slik at hvert enkelt fylke selv velger hvilke krav som skal stilles. Det kan bety at vi sitter igjen med flere hundre ubrukelige busser hvis vi taper den kommende anbudskonkurransen om bussruter i Stor-Bergen, sier Bjørn Ove Børnes.

— Det kan også bety at vinneren av en anbudskonkurranse, som har kjøpt inn en stor og ny busspark etter nye krav, ikke kan overflytte denne bussparken til nye ruteområder hvis han ikke får fornyet kontrakten.

Lær av svenskene

— Alternativet er å forsøke å selge bussene. I mange år har de baltiske landene, Russland og andre land i Øst-Europa vært gode markeder for busser som tas ut av trafikk i Norge. Men nå begynner markedet der å mettes, sier direktør Jan-Helge Sandvåg i Tide Verksted AS.

— Vi må lære av svenskene. For noen år siden hadde de enorme mengder med busser som sto uvirksomme. Men der har de omsider fått til en standardisering av tekniske krav, slik at bussparkene fritt kan flyttes mellom rutedistriktene, sier Bjørn Ove Børnes.

Maks åtte år

— Jeg vet at Hordaland fylkeskommune har diskutert standardisering av kravene med flere andre fylker. Noen løsning er ennå ikke funnet, sier Børnes.

Akkurat nå har Tide bestilt 75 nye busser, derav 13 minibusser, til ruteområdet Bergen-Hardanger-Voss. Det betyr utskiftning av 60 prosent av de totalt ca. 120 bussene som benyttes i dette ruteområdet.

— Ett av kravene vi måtte oppfylle der var at bussparken ikke skulle være eldre enn åtte år i gjennomsnitt, og ingen busser kunne være eldre enn tolv år. Andre krav gjaldt klimautslipp. Dessuten måtte et bestemt antall seter utstyres med såkalt integrert barnesete, sier Jan-Helge Sandvåg.

300 busser må ut

— Hva gjør dere med de 75 bussene som må ut?

— Vi forsøker først å omplassere til andre rutedistrikter ved at vi sjalter ut de aller eldste bussene rundt omkring. De bussene som da blir til overs, må vi da forsøke å finne avsetning for.

Dette problemet er muligens av begrenset omfang for ruteområdet Bergen-Hardanger-Voss. Men når Stor-Bergen kommer inn i bildet, er det snakk om ca. 600 busser. Bjørn Ove Børnes ser for seg at omtrent halvparten av disse bussene må ut av drift dersom Tide vinner anbudene i og rundt Stor-Bergen.

Og skulle Tide stå igjen som taper, blir spørsmålet hva selskapet da skal gjøre med 600 busser.

Kalkulerer med tap

— Slike store utskiftninger av bussparken påfører busselskapene betydelige tap. Dette må vi regne inn i anbudene. Da kan vi oppleve at store selskap med solide finansielle ressurser i ryggen, leverer anbud der de kalkulerer inn tap over flere år. I første omgang tjener fylkeskommune på dette. Men dette er en praksis som ofte benyttes for å trenge unna brysomme konkurrenter. Ved neste korsvei, når kontraktene skal fornyes, tar de dette igjen ved å kreve mye mer. Sverige er for lengst kommet over i denne fasen, sier Bjørn Ove Børnes.