• Dette er beklagelig, sier politiet.

Vitusapotek Nordstjernen har siden nyttår ikke solgt sprøyter og kanyler til narkomane. For at rusavhengige skal få bedre oppfølging, og for å begrense rekruteringen av unge til rusmiljøet, har kundene i stedet blitt sendt videre til kommunale intstitusjonen som deler ut gratis brukerutstyr.

Tirsdag opplyste apoteket at prosjektet videreføres, men dagen etter sørget ledelsen i apotekkjeden for at det likevel ble stoppet.

— Det har hele tiden vært meningen at dette skulle være et tidsbegrenset prosjekt. Frem til evalueringen er klar vil ingen bli nektet å kjøpe sprøyter, sier fag og kvalitetsdirektør Hanne Andresen i Norsk Medisinaldepot AS (selskapet eier Vitus-kjeden, som apoteket på Bergen Storsenter er en del av).

Fortsetter oppfordringen

- Hvorfor velger dere å avslutte prosjektet før evalueringen er klar?

— Det har hele tiden vært vår plan at prosjektet skal evalueres etter at prosjektperioden er over, og dette skulle gjøres etter sommeren. Vi følger nå den vanlige prosedyren for spøytesalg som gjelder for alle Vitusapotek som innebærer som hovedregel at ingen skal nektes å kjøpe sprøyter.

Andresen understreker at apoteket fortsatt kommer til å forsøke å vise folk til Strax-huset og Utekontakten, men at kundene ikke skal nektes å kjøpe sprøyter.

— Signalene som tidligere er gitt fra Helsedirektoratet er tydelige på at hensynet til smittepress og infeksjonsfare må telle mer enn at sprøytene skal brukes til illegale stoffer eller at brukeren er mindreårig.

Evalueres

Vitusapotek Nordstjernen på Bergen Storsenter vil om kort tid levere en evalueringsrapport om prosjektet.

— Vi vil gå nøye gjennom rapporten, og ta problemstillingen opp med Apotekerforeningen og Helsedirektoratet. Vi må se på om den gjeldende bransjestandarden bør endres på dette området, sier fagdirektøren.Hun utelukker ikke at det igjen kan bli aktuelt å stoppe salget av sprøyter til narkomane på Bergen Storsenter på et senere tidspunkt.

— Fremtidig praksis vil avhenge av fremtidig bransjestandard.

Dilemma

Andresen vedgår at salg av sprøyter og kanyler ofte skaper dilemmaer for apotekansatte.

— Vi spør alltid hva kanylen skal brukes til når kunden ser ut til å være mindreårig. Ungdommer under 16 år som vil bruke den til å sette en piercing uten foreldrenes samtykke, kan nektes å kjøpe i henhold til vår prosedyre.

- Hender det at dere sender bekymringsmeldinger til barnevernet hvis mindreårige kjøper sprøyter som trolig skal brukes til narkotika?

— Det hender nok hvis personalet vet hvem vedkommende er, men vi kan ikke kreve legitimasjon med mindre det gjelder salg av reseptbelagte vanedannende medikamenter.

Beklager

— Vi synes det er beklagelig at prosjektet nå er blitt stoppet. Vi støtter tiltak som begrenser kontakten mellom ungdom og tyngre narkomane, og mener dette hensynet bør veie tyngre enn andre hensyn, sier politibetjent Roar Fosse ved ungdomsseksjonen på Bergen sentrum politistasjon.

Han mener dette prosjektet tok tak i problemene på Bergen Storsenter.— Senteret er et knutepunkt for hele byen. Også for personer fra rusmiljøet og for barn og unge.

Politiet har tidligere i år uttrykt sin støtte til prosjektet for at Legemiddelverket ikke skulle stoppe det.

«På vegne av ledelsen ved Bergen sentrum politistasjon gir vi dere vår fulle støtte i prosjektet med å ikke levere ut sprøyter / brukerutstyr ved deres apotek. Slik vi ser det er dette et godt forebyggende tiltak for å begrense tilgangen til å få tak i brukerutstyr for rusmisbrukere - og ikke minst unge rusmisbrukere ... Bergen sentrum politistasjon håper at dere får forståelse for deres argumenter mot å levere ut sprøyter / brukerutstyr til rusmisbrukere.», heter det i brevet.

- Må få vurdere selv

— Det er en god tanke å sende rusbrukere til institusjoner som gir veiledning i stedet for bare å selge sprøyter. Jeg mener apoteket må få lov til å vurdere dette selv. Alle apotekene i Bergen bør ikke gjøre dette, men det er absolutt en spesiell situasjon på Bergen Storsenter, sier Marit Sagen Grung, enhetsleder i Utekontakten i Bergen kommune.

Hun sier Utekontakten vil fortsette å jobbe med senterledelsen og butikkene på Bergen Storsenter.

— Som helsepersonell har apotekansatte plikt til å sende bekymringsmeldinger hvis mindreåriges liv og helse står i fare. Dermed kunne det vært et godt tiltak å be om legitimasjon når ungdommer vil kjøpe sprøyter, sier Grung.

- Vil følge nøye med

Senterleder Ingunn B. Hansen på Bergen Storsenter har vært svært begeistret for prosjeket, og sa tidligere denne uken at hun så tydelige resultater.

— Vi leier ut til Vitus-kjeden, og må bare forholde oss til avgjørelsen de har tatt. Vi vil følge nøye med på situasjonen og sette inn de ressursene som er nødvendig.

- Frykter du at situasjonen nå vil bli som den var før nyttår?

— Det er vanskelig å si. Folk kan ha fått nye vaner.

- Viktig og vanskelig

Onsdag tok Apotekerforeningen opp situasjonen med apoteket på Bergen Storsenter.

— Hva skal være det overordnende hensynet ved salg av sprøyter? Dette er en vanskelig og viktig problemstilling. Først og fremst er det jo smittevernet, men kanskje skal det gis rom for lokale løsninger, sier konstituert fagdirektør Hilde Ariansen i Apotekerforeningen.Fagutvalget kom ikke frem til noe konklusjon i saken på onsdag, men vil følge den videre.

— Vi avventer evalueringsrapporten og vil kontakte Helsedirektoratet for å få deres syn. I utgangspunktet har vi et nytt møte i november, men det er mulig vi diskuterer eventuelle endringer i bransjestandarden før den tid.

- Stigmatiserende

— Smittevernhensynet er en viktig helsemessig faktor i forhold til at personer med rusmiddelavhengighet har mulighet for å sikre seg rene sprøyter bl.a. gjennom salg fra apotek, sier avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet til bt.no.

Hun støtter uttalelsene til Njøten ved Strax-huset om at det ikke er noen god løsning om alle apotekene slutter å selge sprøyter til rusavhengige.

— Det vil innebære en stigmatisering av rusavhengige dersom man nekter å selge brukerutstyr til en bestemt gruppe i samfunnet, sier Mjelde.

Hun understreker at det er frivillig å oppsøke hjelpeinstanser og det må være individets eget valg hvor man ønsker å kjøpe eller hente brukerutstyr.

Hvordan bør apotekene håndtere narkomane som vil kjøpe sprøyter? Si din mening.