Arbeiderpartiet i Hordaland har satt hardt mot hardt for å få AUF til å ordne opp i det økonomiske uføret ungdomsorganisasjonen havnet i etter stortingsvalget.

Hvis ikke AUF kan skaffe nødvendige bilag, eller på annen måte dokumentere hvor pengene har tatt veien, er Hordaland Arbeiderparti fast bestemt på å sette i gang en straffeaksjon som vil svi. I så fall vil en stor del av statsstøtten bli holdt tilbake. Dessuten truer fylkespartiet med å annullere et lån på over 128.000 kroner som AUF har fått for å dekke en del av overforbruket i valgkampen i fjor. Lånet skal etter planen innfris i løpet av dette og neste år.

Kostbar kampanje

Det var det forrige styret i AUF, som fikk avløsning i februar, som lot pengene strømme ganske fritt i en ambisiøs kampanje for å få Pål Berrefjord innvalgt på Stortinget. Kampanjeleder var tidligere AUF-leder Oddbjørn Nesje.

Ungdomsorganisasjonen hadde et budsjett på 90.000 kroner til dette formålet, men brukte totalt 244.000 kroner.

På et møte 19. mars krevde styret i fylkespartiet at Hordaland AUF engasjerer autorisert revisor til å saumfare regnskapet. Det er ikke tilstrekkelig at AUF bruker egne tillitsvalgte, slik praksis alltid har vært.

Lederen i Hordaland AUF, Åshild Fløisand, var ikke parat til å godta et slikt krav, men sa seg villig til å drøfte det med sitt eget styre. Frist til 22. april

Fløisand har vært på ferie på Tenerife, og det har ikke lykkes Bergens Tidende å få noen kommentar fra henne om kravet fra

Arbeiderpartiets styre. Verken kasserer Jørgen Hopperstad eller organisatorisk nestleder Stine Soltvedt ønsker å si noe.

— Vi er enige om at det bare er Åshild som skal uttale seg til pressen, sier Soltvedt. Nestlederen i Hordaland Arbeiderparti, Per Rune Henriksen, sier til Bergens Tidende at AUF må ha bestemt seg innen 22. april. Da skal styret i fylkespartiet møtes igjen for bl.a. å drøfte AUFs økonomi.

Skylder på «rot»

— Vi krever at AUF legger frem en plan for hvordan de drøyt 31.000 kronene skal dekkes. Det er også et klart krav fra vår side at en autorisert revisor skal gjennomgå hele regnskapene.

— Hvordan forklarer AUF denne mankoen i kassen?

— De tillitsvalgte sier at det skyldes rot, og ikke noe annet. I så fall må det ordnes opp i det, for dette gjelder bruk av offentlige midler.

— Har dere mistanke om underslag?

— Det har vi ikke grunnlag for å antyde, så lenge ikke regnskapet er profesjonelt revidert, sier Henriksen.

PÅL BERREFJORD.