— 75 prosent av studentene mener det er ok å utføre private oppgaver i arbeidstiden.

— 21 prosent av jusstudentene i Oslo synes det er ok å ta med seg utstyr hjem fra arbeidsgiver – og å beholde det.

— 44 prosent av studentene synes det er ok å dekke over tabber, selv om de ikke koster deg jobben om de blir oppdaget.

I to dager jobbet Næringslivssymposiet på Norges Handelshøyskole sist uke med temaet kjerneverdier, moral og etikk. På seminaret ble Studentrapporten 2003, en undersøkelse av studentene på NHH, BI, Jus i Oslo, Jus i Bergen og NTNU i Oslo, alle de store ledererekrutteringsinstitusjonene, offentliggjort. En undersøkelse som viser at de som arbeider med etikk og moral, har en lang vei å gå før en stor del av lederemnene skal bli gode forbilder. De som trodde at jappetidens lettvinte holdninger for lengst er skjøvet i kjelleren, må nok bare konstatere at det ikke er tilfelle for ganske store grupper av morgendagens ledere.

Ser vi på moralen institusjonene imellom, så er det jusstudentene i Bergen som fremstår som de mest moralsk ansvarlige. På syv spørsmål hadde de et gjennomsnitt på 22,4 prosent ja til «umoral», NHH fulgte på andre plass med 28,1 prosent. Oslo er værstingeby. Her var ja-prosenten 29,4 på BI og jus i Oslo hadde desidert dårligste holdninger med 32,7 prosent i gjennomsnitt. I Trondheim var NTNU-økonomene rett bak jusstudentene i Oslo med 31,7 prosent i gjennomsnittlig ja-svar. Undersøkelsen er foretatt av Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH.