I fjor fant det sted 4671 fødsler ved Haukeland Universitetssykehus. Det er 42 færre enn i 2001, med nedgangen kompenseres av at 101 tvillingpar sa hei til verden for første gang i 2002. Tvillingøkningen er på anselige 30 prosent.

— I løpet av en 20-årsperiode er tallet på tvillinger fordoblet her til lands. I 1981 kom under 500 par til verdenen. I 2001 var det over 1000 tvillingfødsler, sier konstituert avdelingsoverlege på Kvinneklinikken, Per Børdahl. Den enorme tvillingveksten er en liten medisinsk gåte.

— Det finnes mange naturlige årsaker. Assistert befruktning er én. Dessuten blir kvinnene eldre og eldre før de får barn. Det øker mulighetene for tvillinger. Men økningen må også ha en sammenheng med faktorer vi ikke helt har oversikt over. Dette er et tema det forskes mye på.

— Kommer tvillingboomen til å fortsette?

— Nei, det kan den jo ikke. For det første er det selvsagt en grense for hvor lenge kvinner kan vente med å bli gravide. Dessuten er befruktningsklinikkene blitt flinkere til å dosere eggmengden, sier Børdahl.

Færre hordalandsbarn

I går kom meldingen som er i ferd med å bli en nyttårstradisjon: Norske kvinner føder stadig færre barn. Ifølge fødselsforsker Helge Brunborg ved Statistisk sentralbyrå, vrælte om lag 55.400 babyer for første gang i 2002.

Det er en nedgang på nesten 5000 smårollinger siden 1999. Også i Hordaland og Sogn og Fjordane peker fødselspilene nedover. De endelige tallene er ennå ikke klare, men i de tre første kvartalene ble det registrert 4398 fødsler i Hordaland. En nedgang på nesten 200 fødsler i forhold til samme periode i fjor. I Sogn og Fjordane var det tilsvarende 50 færre fødsler - 984.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) er ikke fornøyd med forplantningsviljen i folket.

— Jeg synes det er alvorlig, selv om det er en svak nedgang. Noe av svaret tror jeg må være å legge forholdene bedre til rette både økonomisk og praktisk for småbarnsfamilier, sier Dåvøy til NRK.

I tillegg vil Dåvøy også utvide pappapermisjonen og gi far selvstendig rett til opptjening til fødselspenger.

Advarer

Avdelingslege Per Børdahl skjønner ikke helt at fødselstallene kan komme overraskende på politikere og fagfolk. Hovedårsaken til babynedgangen er nemlig såre enkel. Barna som ble født under forrige «fødselslavkonjuktur» på 70- og 80-tallet, begynner nå å bli voksne.

— Helt på slutten av 60-tallet hadde vi 68.000 fødsler i Norge. I 1984 var tallet 50.000. Da sier det seg selv at vi nå kommer til å få en nedgang i tallet på fødsler, forklarer han.

— Forskerne advarer mot av vi ikke klarer å gjenprodusere oss selv?

— Det har vi ikke klart på mange tiår. Skal vi gjøre det, må norske kvinner i snitt føde rundt 2,0 barn. Norge er avhengig av innvandring for at befolkningstallene ikke skal krympe, sier han. I dag får en norsk gjennomsnittsmor 1,75 barn. Fødselsforsker Brunborg mener det er grunn til å slå alarm.

— Om trenden fortsetter, vil befolkningskurven peke nedover 20 til 30 år.