Førstestatsadvokat Walter Wangberg antyder at Thuens utredning minner om et bestillingsverk.

Mandag startet Gulating lagmannsrett behandlingen av erstatningssaken som Geir Sælevik (46) og hans kone har anlagt mot staten. De krever over tre millioner kroner i kompensasjon for lidelsene de er påført som en konsekvens av elendig politiarbeid, etter at Sælevik i 1994 ble anmeldt for sex-overgrep mot sin søster. Først syv år senere, i 2001, ble Sælevik endelig renvasket, da Riksadvokaten henla anmeldelsen som «intet straffbart forhold».

Depresjon og engstelse

Et avgjørende moment i saken er hvorvidt politiets arbeid, tidligere karakterisert av førstestatsadvokat Walter Wangberg som et kroneksempel i slett saksbehandling, unødig har forsterket lidelsene ekteparet ble påført på grunn av sex-anmeldelsen.

Psykologiprofessor Frode Thuen, som retten har oppnevnt som sakkyndig, er knusende i sin vurdering.

«Politiets og påtalemyndighetens rolle, som til og med Riksadvokaten kritiserer, har utvilsomt bidratt sterkt til å øke omfanget og varigheten av belastningene,» skriver Thuen i sin utredning.

I går gjentok professoren sin konklusjon for lagmannsretten.

— Både Sælevik og hans kone har utviklet depresjoner, utpreget engstelse og mistenksomhet, fortalte Thuen.

- Sæleviks stemme

Under Thuens forklaring, gikk Statens representant, førstestatsadvokat Walter Wangberg, langt i å antyde at sakkyndigrapporten nærmest er et bestillingsverk fra Geir Sælevik.

— Jeg hører Sæleviks stemme i dette. I rapportens fremstilling av saken er flere sentrale spørsmål totalt fraværende, blant annet eiendomstvisten som ligger til bunn for hele sakskomplekset, sa Wangberg, som også stilte flere spørsmål ved konklusjonene i rapporten.

Han pekte videre på at Sælevik selv tok kontakt med Thuen før oppnevnelsen, og fikk startet utredningene allerede før Thuen var formelt utnevnt som sakkyndig.

— Det er ikke noen feil i rapporten. Undersøkelsene jeg har gjort har vært i tråd med mandatet mitt, svarte Thuen.

Under rettsforhandlingene i Sunnhordland forhørsrett i fjor, sa førstestatsadvokaten at Sælevik først og fremst er offer for sitt eget engasjement. Thuen ville i går ikke gå med på at Geir Sælevik er en kverulant.

— Det er retten som må vurdere hva Sæleviks egen agering i saken har hatt å si for den situasjonen han er i per i dag, sa Thuen.

Siktet?

Det avgjørende spørsmålet for erstatningssaken blir som tidligere hvorvidt Geir Sælevik har vært pågrepet og/eller gitt status som siktet for sex-overgrep.

I går vitnet både en lensmannsbetjent og påtaleansvarlig politijurist. Begge avviste at Sælevik på noe tidspunkt har vært siktet.

Rettssaken blir avsluttet i dag. Advokat Bent Endresen vil da legge ned påstand om en erstatning på over tre millioner kroner til Sælevik og hans kone.

— Jeg mener fortsatt at erstatningskravet må avvises. For øvrig ønsker jeg ikke å kommentere erstatningssaken før det foreligger en dom, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg til BT.

Da erstatningssaken startet mandag, stilte Geir Sælevik med ny sakfører. Advokat Bent Endresen måtte steppe inn på kort varsel da Sæleviks faste advokat, Arvid Sjødin, i forrige uke valgte å trekke seg fra saken på grunn av sykdom.

I RETTEN IGJEN: Nøyaktig ett år etter første runde i erstatningssaken, er Geir Sælevik tilbake i retten Her er Sælevik og hans kone Inger Johanne fotografert i fjor i Sunnhordland forhørsrett, med sin tidligere advokat Arvid Sjødin (t.h.). <br/> ARKIVFOTO: OVE A. OLDERKJÆR