• Slik jeg så området under befaringen, tviler jeg på at det har vært mye brukt som leke- og friområdet, sier RVs Tor Sundby.

Han var med på å stemme for at området på Sandsli skulle omreguleres til utbyggingsområde.

— Etter mitt skjønn, så ikke området ut. Hadde det i det minste vært et fotballmål eller to her, men jeg så ingenting som tydet på skikkelig aktivitet.

Sundby sier han ikke har snakket med borettslaget eller barnehagen. Kun grunneiers argumenter ble hørt på befaringen.

— Du kan selvfølgelig si at jeg burde ha hørt på alle sider, men det har jeg ikke gjort.

KrFs Trygve Birkeland er en av dem som har engasjert seg sterkt for utbyggers interesser.

— Jeg har hatt et engasjement for at store grunneiere i Ytrebygda, som har drevet jordbruk, har gitt fra seg tomteland billig til Bergen Tomteselskap skal ha noe igjen for generasjoners slit når arvinger ikke lenger kan drive jordbruk, sier Birkeland.

Så lenge kommunen ikke har penger mener han et grøntområde vil gro igjen. Derfor ser han for seg en situasjon der grunneier går i dialog med naboer og kommunale myndigheter for å få til en utbygging som både kan dekke utbyggers behov og behovet for grøntområder.

— Det skal bli mer utbygd enn i dag, men vi får ikke en industrimastodont. Vi skal få en vinn/vinn-situasjon her, lover Birkeland.