I en rapport fra i fjor skrev selskapet at de mottok restene etter spylingen av tankene om bord på «Probo Emu» 16. oktober 2006. Tankene hadde inneholdt det giftige oljeslammet. 4. november ble tankene hos Vest Tank vasket. «Tank T3 og T4 ble fullstendig rengjort, inspisert og dokumentert», skrev Vest Tank i rapporten. De la også ved et sertifikat som bekreftet dette.

Vest Tank skrev i sin konklusjon at «...det fantes med andre ord ingenting etter innholdet av restene fra skipet «Probo Emu» igjen på tankene T3 og T4, som ble ødelagt i eksplosjonen/brannen hos Vest Tank 24. mai 2007».

Ukjente funn

BT ville i går spørre Berland om hvordan han forklarer at tankene som eksploderte, likevel viste seg å inneholde det giftige oljeslammet. Berland ville ikke svare på BTs spørsmål, men henviste til sin advokat Per Magne Kristiansen.

— Vi spør oss hvordan dette kan henge sammen. Jeg har brakt i erfaring at Økokrim driver masse analyser, men vet ikke noe om dette.

— Tviler dere på de opplysningen SFT har gitt Bergens Tidende?

— På bakgrunn av den informasjonen jeg har, stiller jeg meg ganske uforstående til at de har funnet rester av disse giftstoffene, sier Kristiansen.

- SFT driver hvitvasking

Han sier den tidligere daglige lederen i Vest Tank, Jostein Berland, står fast ved at SFT hele tiden har hatt kjennskap til at Vest Tank i 2006 tok imot restene etter spylingen av tankene på «Probo Emu».

— Vi kan dokumentere dette, men jeg er ikke i Bergen, og har ikke denne dokumentasjonen tilgjengelig her jeg nå befinner meg.

— Hvordan reagerer du på at disse prøveresultatene kommer nå, over et år etter eksplosjonen?

— Vi har ikke reagert så mye på dette. SFT har fått alle prøver de har bedt om fra oss. Men vi reagerer på at de blåser disse resultatene for all verden. Det er et forsøk fra SFT på å hvitvaske seg selv. De vet hva vi har gjort, de har gitt tillatelse til det og kan ikke distansere seg fra det, sier Kristiansen.

Økokrim ville i går ikke si hvem som hadde gjort funnene av de aktuelle giftstoffene.

— SFTs anmeldelse bygger mye på opplysninger som politiet har fremskaffet. Det omfatter et bredt samarbeid mellom Økokrim, Hordaland politidistrikt og lensmannen i Masfjorden, sier politiadvokat Tarjei Istad i Økokrim.

Bergens Tidende