— Motstanden skal være stor i flere land i Europa, sier Olaf Søfteland.

Det var nok flere som trakk på smilebåndet da VG i går omtalte et EU-forslag om å forby tunneler med stigningsgrad på mer enn fem prosent. I fjell- og fjordlandet Norge vil dette være en umulighet.

— For eksempel er alle undersjøiske tunneler brattere enn fem prosent, påpeker Søfteland.

Forslaget om de nye, felles sikkerhetsreglene for tunneler vil bare gjelde veistrekninger som inngår i det såkalte transeuropeiske nettverket. Det inkluderer strekningen mellom Bergen og Stavanger ý og Bømlafjordtunnelen, med en stigningsgrad på 8,5 prosent.

— Hvis forslaget til det nye EU-direktivet skulle bli vedtatt, vil vi måtte bruke flere milliarder på å bygge om og bygge nye tunneler, sier Olaf Søfteland.

Det er blant annet flere tunnelulykker i Alpene de siste årene som har ført til ønsket om å lage nye sikkerhetsregler for tunneler. Gjennom EØS-avtalen kan Norge bli nødt til å godkjenne det samme regelverket.