Etter brannen på Kristiansholm i Sandviken har det oppstått ny diskusjon om hva området skal brukes til i fremtiden.

En kommunedelplan for Bergen indre havn skal behandles av byrådet over sommeren, og legges deretter ut på høring. Planforslaget er ikke offentliggjort, men plansjef Mette Svanes sier at planetatens ønske er at Kristiansholm ikke skal gjøres om cruisehavn.

Les dagens leder:

Friområde på Kristiansholm

— Vi har lært at store cruiseskip harmonerer dårlig med ønsket om å bevare kulturminnene i Sandviken, sier hun.

Etaten vil derfor legge frem et forslag der deler av holmen blir tilgjengelig for folk flest, i kombinasjon med eksisterende næringsvirksomhet. Alternativet med cruisehavn er også vurdert, men er ikke førsteønske.

- Utenkelig

Havnevesenet har tidligere ønsket å bruke Kristiansholm som avlastningshavn for cruisebåter om sommeren. I kommunedelplanen for Sandviken fra 2001 ble området båndlagt som fremtidig cruisehavn. Den statusen kan bli endret i den nye kommunedelplanen.

— Vi har ikke konkludert med noe, men jeg har vært opptatt av å få utredet andre alternativer enn cruisehavn. Det ville vært utenkelig ikke å gjøre det, når man vet at dette er et av de siste sjønære områder igjen. Håpet er at det kan bli et fellesareal og tilføre bydelen noe spennende, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF).

Gjerder og utslipp

Det er flere grunner til at politikerne trolig er på vei bort fra tanken om cruisehavn. I vedtaket i 2001 står det at en eventuell cruisehavn må kombineres med rekreasjonsmuligheter for beboere. Men etter at terrorgjerder er innført på alle havner, er dette en umulig kombinasjon.

— Så ser vi at cruisebåtene blir stadig større. Det gir store miljøutfordringer både når det gjelder utslipp og for sikten for beboerne i Sandviken. Når vi vet at godshavnen kan være flyttet ut av sentrum om 15-20 år, må det være riktig å se på alternative løsninger, sier Iversen.

Både Iversen og Svanes presiserer at planen skal ut på høring til høsten. Da kan alle som ønsker det komme med innspill. Først neste år vil byrådet komme med sin innstilling, og saken går til bystyret for endelig vedtak.

Hva bør Kristiansholm brukes til? Diskuter saken her!

Arkiv