— Vi er allerede arbeidsgiver for så mange at noen få ekstra vil vi neppe merke, sier Vorland. Han har ikke lagt inn noen ekstra utgifter for bydelen på å administrere assistentene.

Høyres Henning Warloe mener bydelsadministrasjonen lurer seg selv.

— Det er en merkelig å tro at utgiftene forsvinner hvis du drukner dem i et stort byråkratisk system. Det er en bløff å tro at kommunen som arbeidsgiver ikke kommer til å ha utgifter, sier Warloe.

— Denne saken handler om medmenneskelighet. Når vi må kutte, så kutter vi ikke i tilbudet til mennesker som er avhengig av hjelp, sier Jan O. Jacobsen (RV).

fakta/ULOba

  • ULOba er et andelslag for og av funksjonshemmede.
  • Målet for ULOba er selvstendighet for andelshaverne ved at de får brukerstyrte personlige assistenter. I tillegg er målet å sikre assistentene en god arbeidsplass.
  • ULOba er arbeidsgiver for assistentene, betaler lønn, forsikring, arbeidsgiveravgift og sørger for opplæring.
  • Andelshaveren er arbeidsleder og ansetter assistenten.
  • ULOba arbeider for å sikre andelshavernes rettigheter og har presset på for å få lovfestet retten til brukerstyrt assistent. Målet er at staten skal dekke utgiftene til assistentene, slik at funksjonshemmede ikke blir underlagt tilfeldige kommunale prioriteringer.
  • ULOba ble dannet i 1991 og er tilsluttet European Network on Independent Living (ENIL).