Frem til i dag lå det an til at Fana gymnas skulle bli lagt ned.

Slik har innstillingen vært i skolebruksplanen siden den ble sendt ut på høring i juni i fjor, og slik ble det også lagt opp til i forslaget fra fylkesadministrasjonen, som ble presentert forrige uke. Forslaget har møtt sterk motstand. Ikke minst har krefter i Unge Høyre jobbet intenst for skolens fortsatte liv.

I dag møttes fylkets skolepolitikere i opplæringsutvalget. Der gikk Ap og Senterpartiet som ventet inn for å bevare skolen. Denne gangen fikk de med seg flertallet også i flertallskoalisjonen Høyre, Frp og Venstre.

Dermed skal det veldig mye til for at Fana gymnas blir lagt ned. Fanaposten var de første til å melde det i dag.

Tvil om tall

— Fana er en god skole med et stort lokalt engasjement. Den er verdt å ta vare på, sier Grete Line Simonsen fra Venstre.

— Med den befolkningsveksten som kommer i Bergens sør, kan vi ikke ta sjansen på å legge ned Fana gymnas nå. Vi trenger å ha et godt og bredt tilbud.

Det var nettopp prognosene for befolknings— og elevtallsvekst i både Bergen og de sørlige bydelene som ble fremholdt som argumenter for bevaring av forkjemperne for Fana gymnas. I dag fortalte BT at det i skolebruksplanen ikke legges det opp til at alle elevene får plass på skoler i sentrum eller Bergen Sør.

Elevplassene skal, ifølge skolebruksplanen, overføres til skolene Nordahl Grieg, Sandsli og Langhaugen. Men i skolebruksplanen legges det opp til en økning på skolene som kun vil klare å ta unna halvparten av elevtallet fra Fana. Det forutsetter dessuten en ombygging og mulig nybygg på de tre skolene.

Skolebruksplanen for sentrumsskolene er allerede vedtatt. Der skal tre skoler legges ned og flyttes inn i nye Amalie Skram videregående skole. Samlet vil det likevel bli en reduksjon i antall plasser for studiespesialisering også der.

Savner helhetlig oversikt

Arbeiderpartiet støttet tidlig bevaring av Fana gymnas. De etterlyser en helhetlig oversikt over hvordan skolebruksplanen tar høyde for å møte fremtidens befolkningsvekst.

— Ap har summert plassene første året og kommet frem til at det kun er planlagt 2490 plasser på studieforberedende av totalt 7155 elevplasser det første året av videregående. Normalt er det 50/50 mellom yrkesfag og studieforberedende. Selv med private skoleplasser er det for få plasser på studieforberedende, skriver Ruth Grung (Ap) i en e-post til BT.

— Det er heller ikke lagt frem en oversikt over total volum på plasser eller hvordan tilbudsstrukturen er tilpasset ungdommenes mulighet for arbeid/næringslivets behov for arbeidskraft.

FORNØYD: Skoleelevenes protester vant frem. Fana Gymnas blir bevart.
CAMILLA AHAMATH