«Flertallet av befolkningen er positive til innføring av køprising i Bergen». Det er en av konklusjonene til ekspertgruppen som anbefaler å innføre køprising i form av en rushtidsavgift i Bergen. Gruppen består av folk fra Bergen kommune, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune.

Konklusjonen bygger på en markedsundersøkelse utført av firmaet Urbanet Analyse. Men både i delrapporten og i hovedrapporten er det tatt forbehold om resultatet. Årsaken er at den køprisordningen folk sier sin mening om, er en helt annen enn den ekspertgruppen foreslår skal innføres i Bergen.

Les også:

Kan gi pengestrøm til kollektiv

Ikke gratispasseringer

Ekspertgruppen foreslår nemlig en rushtidsavgift som kommer på toppen av dagens bompengesatser. Det innebærer at det etter 2014 vil koste mellom 27 og 45 kroner å passere bomringen i rushet, og de vanlige 9-15 kronene ellers.

Spørsmålet som 2550 bergensere og innbyggere i omegnskommunene svarte på var dette:

«I Stockholm er det innført en bomring hvor prisene for å passere varierer gjennom døgnet. Prisen er høyest i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden og i helgene. Hva synes du om å innføre en tilsvarende ordning i bergensområdet?»

60 prosent svarer at de er positiv til en slik ordning, mens 29 prosent er negative. Problemet er at Stockholm kun har en rushtidsavgift, mens Bergen har bomringen i tillegg. Det betyr at det ikke blir gratis å kjøre gjennom bomringen på noe tidspunkt, og heller ikke billigere enn i dag.

— Måler noe annet

  • Dette viser ikke at et flertall av bergenserne ønsker køprising slik som kommunen har foreslått. Det er jo noe annet de har svart på, sier professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen.

Han har lang erfaring med opinionsundersøkelser, og vet at spørsmålsstillingen kan påvirke resultatet.

  • Dersom man kun spør folk om de vil betale mer i avgift, blir det alltid flertall imot. Dette spørsmålet presenterer både ulemper og fordeler for bilistene. De må betale mer i rushet, men til gjengjeld blir det billigere på andre tidspunkt. Men ordningen som er foreslått for Bergen har ikke den fordelen, sier han.

Aarebrot foretok selv meningsmålinger før og etter innføringen av bomringen i Bergen i 1986.

— Da var det stort flertall imot en måned før den ble innført. Men etter bare tre uker i drift var flertallet snudd. Da hadde Vegvesenet satt i gang arbeid langs alle innfartsårene, og folk så at bompengene allerede ga resultater, forteller han.

Skjevt utvalg

Et annet problem med undersøkelsen er metoden som er brukt. I stedet for en meningsmåling over telefon, har firmaet sendt ut brev til 25.000 husstander. Der har folk blitt bedt om å gå inn på en nettside for å svare på spørsmålene. 2551 personer besvarte undersøkelsen.

  • Det betyr at det er de som har tilgang til internett og som gidder det som har svart. Det vil gi et skjevt utvalg, sier Aarebrot.

Professoren roser Urbanet Analyse for at de selv tar forbehold om dette i rapporten sin, og viser hvordan utvalget er skjevt. For eksempel var det 63 prosent menn som svarte, mens det i befolkningen er 51 prosent menn. Også bilister er overrepresentert, det samme er bergensere i forhold til omegnskommunene.

— Resultatene er interessante, men kan bare brukes som bevis på at bergenserne støtter en ordning lik den i Stockholm. sier han.

Er du for køprising? Bruk kommentarfeltet.