— Sjansen for at vi har den rette identiteten hans på tiltalearket er rundt fifty-fifty, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg.

I retten innrømmet den drapstiltalte palestineren at han har brukt flere forskjellige identiteter når han har søkt om asyl i forskjellige land. Han har hatt opphold i både Sverige og England.

Navnet Hanne Kristine Olsen brukte på ham, var et falskt navn tiltalte oppga da han søkte asyl i Norge. På direkte spørsmål fra aktor Wangberg, nektet 42-åringen å svare på hvorfor han søkte asyl under falsk identitet

— Jeg kan ikke se at det har noe med denne saken å gjøre. Jeg har brukt to navn i Norge. Politiet vet hvorfor, svarte tiltalte, og begrunnet sin motstand mot å svare med at det var pressefolk til stede i salen.